Selvbetjening

Lokalvarme i Gredstedbro

Lige nu er vi i gang med at undersøge muligheden for at etablere lokale varmeløsninger i Gredstedbro, Store Darum og Horne.

I Gredstedbro er vi nu kommet så langt, at det er muligt at lave en endelig tilmelding til projektet ved at underskrive en bindende tilslutningsaftale senest d. 30. juni 2024.

For at Gredstedbro kan få en lokal varmeløsning, kræver det, at byens borgere og erhverv bakker op om projektet. Det kræver en tilslutning på 70 %.

 

Vigtig information om projektet i Gredstedbro (opdateret 20. juni)

Vi får lige nu en del henvendelser fra jer vedrørende udgiften på de 5.000 kr., og det viser sig, at der er en misforståelse. Derfor vil vi gerne understrege, at der ikke bliver opkrævet noget, før vi ved, om projektet bliver til noget.

Hvor kommer det med de 5.000 kr. så fra? Det kommer der en forklaring på her:

Hvis vi opnår minimumstilslutningen efter tilmeldingsfristen 30. juni, vurderer vi endnu engang økonomien i projektet. Det sker, når opgaven skal i udbud.

Skulle vi komme i den situation, at vi lukker projektet ned, fordi vi vurderer, at varmeprisen bliver for høj for jer, der er tilmeldt, så kan du komme til at hæfte for op til 5.000 kr. Det er for at dække de udgifter, vi har haft i forbindelse med udbuddet.

Med andre ord: Opnår vi ikke minimumstilslutningen d. 30.juni, vil alle aftaler automatisk bortfalde, og du skal ikke betale noget.

Vi forstår til fulde, at det her kan være svært at forstå. Vil du vide mere, eller er det fortsat uklart? Så er I som altid velkomne til at skrive til os på: lokalvarme@dinforsyning.dk

  

Hvad er lokalvarme?

Lokalvarme er en varmeløsning til boliger i mindre byer, der ligger uden for det eksisterende fjernvarmenet.

Lokalvarme er fjernvarme i lille skala. Kort fortalt fungerer det på den måde, at varmt vand fra et lokalt varmeværk bliver fordelt til boligerne via et isoleret rørsystem i jorden. I boligerne bruges det varme vand til rumopvarmning og til at varme brugsvandet op. Herefter sendes det afkølede vand retur til varmeværket, hvor det igen varmes op.

  


Lokalvarme bidrager til den grønne omstilling

Varmen produceres, når det giver mest mening økonomisk og miljømæssigt og opbevares indtil, der bliver brug for den.


Lokalvarme er et konkurrencedygtigt alternativ 

Lovgivningen på området er med til at sikre, at varmeprisen er konkurrencedygtig i forhold til naturgas og luft-til-vand-varmepumper.


Lokalvarme er fælles for dem, der bor i dit område

Du indgår i et varmefællesskab, hvor I er sammen om at dele omkostningerne og ansvaret.


Lokalvarme kræver minimal vedligeholdelse

Lokalvarme kræver næsten ingen vedligeholdelse for dig som kunde. 
DIN Forsyning passer systemet hjemme hos dig.


Lokalvarme passer til dit aktuelle behov

Du har altid den varme og det varme vand, du har brug for.


Lokalvarme er nem, bekvem og sikker

Anlægget fylder næsten ikke noget. Det er lydløst, lugtfrit og let at bruge.

Kan jeg få lokalvarme?

På kortet kan du se de boliger, der kan få lokalvarme i Gredstedbro.

Hvis du undrer dig over, at din bolig ligger uden for området, er du velkommen til at kontakte os – vi vil meget gerne give dig en uddybende forklaring.

Du kan klikke på kortet og downloade en pdf-fil, du kan zoome i.

Varmeunit på abonnement

For at kunne levere varme og varmt vand, og for at kunne udnytte varmen bedst muligt, skal alle kunder i Gredstedbro have installeret en varmeunit.

Tilslutningen til lokalvarmen indebærer en obligatorisk abonnementsordning, hvor den enkelte boligejer lejer varmeunitten af DIN Forsyning.

Det betyder, at DIN Forsyning ejer unitten og dermed står for løbende drift, service og vedligehold samt fremtidig udskiftning.

Spørgsmål og svar

Herunder er en foreløbig visualisering af, hvordan det anlæg, der skal producere varmen i Gredstedbro, kan se ud.
 
Anlægget består af:
 
1) En luft til vand-varmepumpe
 
2) En naturgaskedel (senere biogaskedel) til reservelast
  
3) En skorsten til naturgaskedlen
 
4) En akkumuleringstank til opbevaring af det varme vand

5) Et antal udvendige energioptagere, som trækker energi ud af luften, som kan bruges i varmepumpen til at producere varmt vand.

 

Vi sørger for at guide dig, når vi kommer til etableringsfasen.

Her er en oversigt over, hvad vi gør henholdsvis uden for din grund, på din grund og inde i huset. 

 

Hvad gør vi uden for grunden?

Først og fremmest etablerer vi distributionsrørene i gaderne.

Varmerørene placeres i cykelsti, i fortov, i vejen eller i rabatten.

 

Hvad gør vi på din grund?

Vi fører varmestikket ind på din grund frem til husmuren. Vi skal derfor grave i din have eller indkørsel. Vi stræber efter den kortest mulige afstand, men den endelige placering aftaler du med vores medarbejder.

Varmestikket afsluttes med hovedventiler i et installationsskab på husets ydervæg.

Vi sørger for at reetablere efterfølgende. Men hvis du har specielle belægningssten e.l., kan vi naturligvis ikke garantere, at det bliver nøjagtigt, som det var inden, vi gik i gang. Hvis du har græsplæne, går der naturligvis lidt tid, før den er intakt igen.

 

Hvad gør vi inde i huset?

Inde i huset tester vi, at varmeinstallationen er tæt, og vi demonterer og bortskaffer din nuværende varmekilde og varmtvandsbeholder.

Der skal også bores huller fra installationsskabet på husets ydervæg og ind i huset, og så skal varmeunitten monteres. Dernæst skal tilslutningen fra varmeventiler til unitten og fra unitten til eksisterende varme- og vandinstallation laves.

Så er varmeinstallationen klar til at blive sat i drift, og som det sidste sørger vi for at montere en varmemåler. 

 

Staten har oprettet en afkoblingspulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis man ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ energikilde såsom lokalvarme/fjernvarme.

Det er den enkelte boligejer, der skal ansøge om omkostningsfri afkobling. 

Der skal dog være penge i puljen på det pågældende tidspunkt - ellers skal man selv stå for udgiften til afkobling.

Evida kan oplyse om, hvorvidt der er penge i puljen på afkoblingstidspunktet. Hvis der ikke er penge i puljen, kan man vente med at opsige sin gasaftale, indtil der er penge i puljen igen. Hør Evida nærmere om denne mulighed.

Du kan læse mere om ordningen her.

Mange er optaget af, hvordan boligen er varmet op, hvis de i dag skal købe en bolig.

Ifølge Thomas Gerken, som er lokal ejendomsmægler og indehaver af Ribe Mæglerne, vil et skift til lokalvarme have en positiv indflydelse på husprisen.

Hvis du vil høre mere, er velkommen til at kontakte Thomas og hans kolleger på tlf.: 92 92 67 60 eller mail: info@ribemaeglerne.dk

Det er der flere årsager til.

Når vi ejer fjernvarmeinstallationerne, er det først og fremmest vores ansvar, at de fungerer, som de skal. Netop det sikrer vi os bl.a. ved regelmæssige eftersyn og vedligehold.

Derudover vil vi være sikre på, at distributionen af varmen fungerer samlet set. Brugen af den samme fjernvarmeunit i alle boliger er en hjælp i vores varmeproduktion, fordi det bl.a. kan være med til at sikre, at vores varmepumpe kan køre med fornuftige temperaturer.

Ja, boligejere, der har huset til salg, kan godt tilmelde sig lokalvarme og underskrive en bindende tilslutningsaftale. Sælger man huset, skal man dog gøre en eventuel køber opmærksom på, at forpligtigelsen følger med huskøbet - inkl. betaling af evt. resterende rater af tilslutningsbidraget. Forpligtigelsen skal også indskrives i skødet.

Du kan eventuelt kontakte en lokal ejendomsmægler, som kan fortælle, hvordan man gør i praksis.

Lige nu har vi brug for, at så mange som muligt underskriver en bindende tilslutningsaftale. Ellers kan vi stå i den situation, at projektet slet ikke bliver til noget. Når det er sagt, så vil det være muligt at blive tilsluttet på et senere tidspunkt, men altså kun hvis projektet bliver til noget. 

For at Gredstedbro kan få en lokal varmeløsning, kræver det, at byens borgere og erhverv bakker op om projektet.

For at der er tilstrækkelig opbakning, kræver det en tilslutning på 70 %.

Kort fortalt betyder det, at 70 % af dem, der ejer en bolig med olie- eller gasfyr inden for det afgrænsede område, skal underskrive en bindende tilslutningsaftale senest d. 30. juni 2024.

Dem, der har en bolig med andre opvarmningsformer end olie og gas, er selvfølgelig også meget velkomne til at melde sig til - jo flere, der bakker op, jo større er sandsynligheden for, at projektet kan realiseres. 

Det kan være svært at holde styr på, hvad der er henholdsvis dit og vores ansvar i forbindelse med tilkoblingen til lokalvarme.

Her kan det være en hjælp at læse Vilkår for Abonnementsaftale på Varmeunit og Leveringsbestemmelser for lokalvarme.

Ellers er du naturligvis velkommen til at kontakte os - vi vil gerne hjælpe dig med at få et overblik. 

Ja, det er muligt. Det kræver dog, at man for egen regning etablerer et nyt radiator- og rørsystem i huset, og det er der en betydelig omkostning forbundet med.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om mulighederne.

Mange boliger opvarmes i dag af naturgas eller olie. Men på nationalt plan er det blevet besluttet at erstatte fossile brændsler til boligopvarmning med grønnere løsninger.

Med baggrund i Esbjerg og Varde kommuners varmeplaner skal DIN Forsyning Lokalvarme bistå områder udenfor det eksisterende fjernvarmenet med at etablere kollektive varmeløsninger.

Vent venligst...
loading