Priser for DIN Forsyning Varme A/S

Nedenfor finder du priserne for fjernvarme i 2020.

 

Forbrugspriser

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

ESBJERG:

 

 

Pr. målt GJ*

109,20

136,50

Effektbidrag pr m2

10,09

12,61

Abonnementsbidrag pr. år

842,28

1.052,85

*Energiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes månedlig ud fra realiserede tal. De publiceres løbende her på siden nedenfor under "Afgifter - Erhverv".

VARDE:

 

 

Pr. målt MWh*

444,38

555,48

Effektbidrag pr. m2

11,40

14,25

Abonnementsbidrag pr. år

952,11

1.190,14

*Energiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes månedlig ud fra realiserede tal. De publiceres løbende her på siden nedenfor under"Afgifter - Erhverv".

 

Motivationstarif

Motivationstariffen er indført med virkning fra 1. januar 2019. Den beregnes ud fra, hvor effektivt varmen udnyttes i det fælles fjernvarmesystem. Den vil belønne de kunder, der belaster fjernvarmesystemet mindst og give en merudgift til kunder, der ikke udnytter systemet godt nok.

Tariffen beregnes ud fra varmemålerens gennemsnitlige returtemperatur, og modellen er inddelt i tre returtemperatur-intervaller. Per 1. januar 2020 gælder følgende intervaller:

·  Under 30°C udløser en rabat på 1% på det variable forbrug for hver °C under 37.

· Over 44°C udløser en merudgift på 1% på det variable forbrug for hver °C over 37.

· Mellem 30-44°C får tariffen ingen konsekvens.

 

Tariffen beregnes årsvis med udbetaling eller opkrævning på årsopgørelsen. For nærmere information se www.dinforsyning.dk/tarif

                     

Reduceret effektbidrag ved frostsikring af erhvervsbygninger.                        

Ved tilslutning af større erhvervsbygninger, hvor der alene er krav om opvarmning til 5 °C (frostsikring) kan der på vilkår, herunder installation af effektbegrænser, ske reduktion i effektbidraget på op til 50 %.

Mængdebegrænsningen installeres for forbrugerens regning.

For store procesforbrugere (årsforbrug større end 4.187 GJ), der kan dokumentere, at priserne er urimelige sammenlignet med omkostningerne ved en for forbrugeren realistisk alternativ varmekilde, kan der efter forhandling fastsættes specielle priser og vilkår.

 

Afgifter - Erhverv

 

Varmeafgifter til procesforbrugende virksomheder


Her finder du afgifter vedr. godtgørelse af energi- og CO2-afgifter på affald, kul, olie og naturgas til virksomheder i år 2020 (i kr./GJ eller kr./MWh afhængig af kommune-tilhørsforhold).

OBS: ​Afgifterne beregnes løbende.
Tal for pågældende måned opdateres senest d. 20. i efterfølgende måned (Fx. vil tal for januar være tilgængelige senest 20. februar).
Satserne er til dels baseret på a conto-opkrævninger, og vil derfor blive reguleret, når den endelige opgørelse foreligger.


ESBJERG:
Kr./ GJ

    Jan.    Feb.    Marts   April   Maj     Juni    Juli    Aug.    Sept.   Okt.    Nov.    Dec.   
Energiafgifter                          
Affald Pr.
md.
9,62 9,40 8,92 15,39 22,39 33,36 32,80 35,26        
Kul  Pr.
md.
30,21 32,06 33,57 22,69 12,68 0,36 1,15 0,37        
Olie Pr.
md.
0,08 0,00 0,08 0,01 0,35 0,77 0,02 0,00        
Naturgas Pr.
md.
0,34 0,07 0,10 0,00 0,22 0,33 0,00 0,00        
El

Pr.
md.

    2,22 3,25 4,52 0,74 0,00 0,27        
CO2-afgifter                          
CO2-afgift Pr.
md.
9,03 9,54 9,98 6,73 3,88 0,34 0,34 0,11        

 

VARDE:
Kr./ MWh

    Jan.    Feb.    Marts   April   Maj     Juni    Juli    Aug.    Sept.   Okt.    Nov.    Dec.   
Energiafgifter                          
Affald Pr.
md.
34,62 33,83 32,10 55,42 80,62 120,09 118,09 126,94        
Kul  Pr.
md.
108,77 115,43 120,87 81,68 45,65 1,28 4,13 1,35        
Olie Pr.
md.
0,28 0,40 0,27 0,04 1,27 2,77 0,05 0,01        
Naturgas Pr.
md.
1,21 0,27 0,37 0,00 0,78 1,20 0,00 0,00        
El Pr.
md.
    7.99 11,70 16,26 2,65 0,00 0,97        
CO2-afgifter                          
CO2-afgift Pr.
md.
32,51 34,35 35,94 24,21 13,37 1,23 1,24 0,40        


 

Her kan du se satser for 2017 og 2018:

Satserne for 2019 vil blive offentliggjort primo juni 2020.

ESBJERG - Energiafgifter Enhed    2017   2018  
       
Affaldsvarme kr. pr. GJ 11,70 11,83
Kul kr. pr. GJ 26,29 28,41
Olie - samlet kr. pr. GJ 0,44 0,26
Naturgas kr. pr. GJ 0,00 0,00
       
CO2-afgifter kr. pr. GJ 0,00 0,00
CO2 - kvoteomfattet kr. pr. GJ 7,86 8,46

 

 
VARDE - Energiafgifter  Enhed   2017 2018
       
Affaldsvarme kr. pr. MWh 42,11 42,60
Kul kr. pr. MWh 94,65 102,27
Olie - samlet kr. pr. MWh 1,60 0,94
Naturgas kr. pr. MWh 0,00 0,00
       
CO2-afgifter      
CO2 - kvoteomfattet kr. pr. MWh 28,28 30,44

Tilslutning

Bolig

Parcelhuse

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

10.000,00

12.500,00

Stikledningsbidrag (op til 20 m stik)

10.000,00

12.500,00

Stikledninger udover 20 m pr. m. stik

1.160,00

1.450,00

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m² inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligenhed på 25.000 kr. inkl. moms.

Rækkehuse/tæt eller lav bebyggelse

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

7.000,00

8.750,00

Stikledningsbidrag (op til 20 m stik)

10.000,00

12.500,00

Stikledninger udover 20 m pr. m stik

1.160,00

1.450,00

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m² inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligenhed på 25.000 kr. inkl. moms.

Byggemodning boliger

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 20,00 kr. ekskl. moms pr. m² grund. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden, inden arbejdet påbegyndes.

 

Erhverv

Erhvervs-/kontorbyggeri og etageboliger med fælles stik og måler

 

Kr. ekskl. moms

Investeringsbidrag for bygninger op til 250 m²

10.000,00

Investeringsbidrag for bygninger over 250 m²

10.000,00 + 40,00 pr. m² over 250 m²

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves et grundbeløb til gade-/ distributionsledninger på 5 kr. pr. m² grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos ejeren af grunden, inden arbejdet med fjernvarmen påbegyndes.

 

Stikledninger

Stikledninger betales efter dimension efter specifik længde.

Priser ses i nedenstående tabel:

Dimension

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

maks. 34 mm

1.160,00

1.450,00

maks. 42 mm

1.253,00

1.566,25

maks. 48 mm

1.341,00

1.676,25

maks. 60 mm

1.456,00

1.820,00

maks. 76 mm

1.658,00

2.072,50

maks. 89 mm

1.817,00

2.271,25

maks. 114 mm

2.147,00

2.683,75

maks. 139 mm

2.531,00

3.163,75

maks. 168 mm

2.825,00

3.531,25

I tilfælde hvor der bygges specielle byggerier med varmebehov, som afviger fra, hvad der anses fra normalen i gældende byggereglement, kan der indgås aftale på særlige vilkår.

 

Byggemodning erhverv

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 5,00 kr. pr. m² udstykket grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden, inden arbejdet med fjernvarmen påbegyndes.

Øvrige ydelser og gebyrer - fjernvarme

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler – Multical 602

 

 

Qp1,6 og Qp 2,5 m³

2.155,00

2.693,75

Qp 6 m³

4.326,00

5.407,50

Qp 10 m³

5.340,00

6.675,00

Qp 15 m³

6.372,00

7.965,00

Qp 25 m³

7.710,00

9.637,50

Qp 40 m³

9.003,00

11.253,75

Qp 60 m³

10.811,00

13.513,75

 

 

 

Kontrolafprøvning af måler

 

 

For alm. husstand (Qp 2,5 m³)

1.500,00

1.875,00

Andre typer målere

Kontakt os for pris

 

 

 

Replombering af måler

 

 

Qp 1,5 – Qp 150 m³

660,00

825,00

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

660,00

825,00

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk - pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang

300,00

Efter regning

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. momsfri

Rykkergebyr på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter med

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af Betalingsaftale

 150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed 

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet forsyningsarten efter lukkebesøg

Efter regning

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

 Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning - Slutafregning af en installation

 150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På aconto rater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura - Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

  • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
  • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
  • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et lukkegebyr.
  • Efter lukning af en forsyningsart kan restancen overgives til SKAT for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. Lukkegebyret er betalt.

 

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

 

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog skal aftalen være indgået, inden restancelukningen er iværksat.

Vent venligst...