Priser for DIN Forsyning Varme A/S

Nedenfor finder du priserne for fjernvarme i 2019.

 

Forbrugspriser

ESBJERG:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. målt GJ*

96,72

120,90

Effektbidrag pr m2

9,87

12,34

Abonnementsbidrag pr. år

823,95

1.029,94

*Heraf udgør energiafgiften følgende pr. GJ:  

 

Kulafgift

26,27

 

Olieafgift

0,38

 

CO2-afgift

7,76

 

Affaldsvarmeafgift

4,45

 

 

VARDE:

 

 

Pr. målt MWh*

466,81

583,51

Effektbidrag pr m2

11,59

14,49

Abonnementsbidrag pr. år

968,07

1.210,09

 

 

 

*Heraf udgør energiafgiften følgende pr. MWh: 

Kulafgift

94,57

 

Olieafgift

1,37

 

CO2-afgift

27,94  

Affaldsvarmeafgift

16,02

 

 

 

Motivationstarif

Motivationstariffen indføres med virkning fra 1. januar 2019. Den beregnes ud fra, hvor effektivt varmen udnyttes i det fælles fjernvarmesystem. Den vil belønne de kunder, der belaster fjernvarmesystemet mindst og give en merudgift til kunder, der ikke udnytter systemet godt nok.

Tariffen beregnes ud fra varmemålerens gennemsnitlige returtemperatur, og modellen er inddelt i tre returtemperatur-intervaller:

  • Vi indfører Motivationstariffen med virkning fra d. 1. januar 2019Under 31°C udløser en rabat på 1% på det variable forbrug for hver °C under 38.
  • Over 45°C udløser en merudgift på 1% på det variable forbrug for hver °C over 38.
  • Mellem 31-45°C får tariffen ingen konsekvens.

Tariffen beregnes årsvis med udbetaling eller opkrævning på årsopgørelsen.

 

Reduceret effektbidrag ved frostsikring af erhvervsbygninger.

Ved tilslutning af større erhvervsbygninger, hvor der alene er krav om opvarmning til 5 °C (frostsikring) kan der på vilkår, herunder installation af effektbegrænser, ske reduktion i effektbidraget på op til 50 %.

Mængdebegrænsningen installeres for forbrugerens regning.

For store procesforbrugere (årsforbrug større end 4.187 GJ), der kan dokumentere, at priserne er urimelige sammenlignet med omkostningerne ved en for forbrugeren realistisk alternativ varmekilde, kan der efter forhandling fastsættes specielle priser og vilkår.

 

Tilslutning

Bolig

Parcelhuse

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

10.000,00

12.500,00

Stikledningsbidrag (op til 20 m stik)

10.000,00

12.500,00

Stikledninger udover 20 m pr. m. stik

1.160,00

1.450,00

 

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m2 inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligenhed på 25.000 kr. inkl. moms.
 

Rækkehuse/tæt eller lav bebyggelse

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Investeringsbidrag

7.000,00

8.750,00

Stikledningsbidrag (op til 20 m stik)

10.000,00

12.500,00

Stikledninger udover 20 m pr. m stik

1.160,00

1.450,00

 

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m2 inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligenhed på 25.000 kr. inkl. moms.
 

Byggemodning boliger

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 20,00 kr. ekskl. moms pr. m2 grund. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden inden arbejdets påbegyndelse.

 

Erhverv

Erhvervs-/kontorbyggeri og etageboliger med fælles stik og måler

 

Kr. ekskl. moms

Investeringsbidrag for bygninger op til 250 m2

10.000,00

Investeringsbidrag for bygninger over 250 m2

10.000,00 + 40,00 pr. m² over 250 m²

 

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, opkræves et grundbeløb til gade-/ distributionsledninger på 5 kr. pr. m2 grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos ejeren af grunden inden fjernvarmearbejdets påbegyndelse.

 

Stikledninger

Stikledninger betales efter dimension efter specifik længde.

Priser ses i nedenstående tabel:

Dimension

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

maks. 34 mm

1.160,00

1.450,00

maks. 42 mm

1.253,00

1.566,25

maks. 48 mm

1.341,00

1.676,25

maks. 60 mm

1.456,00

1.820,00

maks. 76 mm

1.658,00

2.072,50

maks. 89 mm

1.817,00

2.271,25

maks. 114 mm

2.147,00

2.683,75

maks. 139 mm

2.531,00

3.163,75

maks. 168 mm

2.825,00

3.531,25

 

I tilfælde hvor der bygges specielle byggerier med varmebehov, som afviger fra hvad der anses fra normalen i gældende byggereglement, kan der indgås aftale på særlige vilkår.

 

Byggemodning erhverv

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 5,00 kr. pr. m² udstykket grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden inden fjernvarmearbejdets påbegyndelse.

 

Øvrige ydelser og gebyrer - fjernvarme

 

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler – Multical 602

 

 

Qn 1,6 og Qn 2,5 m³

2.155,00

2.693,75

Qn 6 m³

4.326,00

5.407,50

Qn 10 m³

5.340,00

6.675,00

Qn 15 m³

6.372,00

7.965,00

Qn 25 m³

7.710,00

9.637,50

Qn 40 m³

9.003,00

11.253,75

Qn 60 m³

10.811,00

13.513,75

 

 

 

Kontrolafprøvning af måler

 

 

For alm. husstand (Qn 2,5 m³)

1.500,00

1.875,00

Andre typer målere

Kontakt os for pris

 

 

 

Replombering af måler

 

 

Qn 1,5 – Qn 150 m³

660,00

825,00

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

660,00

825,00

 

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Samlet prisblad til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner.

Del siden:
Vent venligst...