Emissioner og co2-udledning

Mange virksomheder, der bruger fjernvarme til opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand skal bruge CO2-udledningen mv. fra fjernvarmen i deres grønne regnskaber eller miljøredegørelser. Derfor har vi lavet denne side, så virksomhederne kan medtage tallene.

Fjernvarmen i DIN Forsynings forsyningsområde kommer fra flere forskellige producenter med forskellige brændsler: Esbjergværket, Energnist og egne værker, hertil kommer forskellige virksomheder, der levere deres overskudsvarme ud på fjernvarmenettet. Det betyder, at udledningen varierer alt efter hvor meget varme der kommer de forskellige steder fra, og hvilke emissioner de forskellige værker har målt det pågældende år.

DIN Forsyning har beregnet udledningen i kg pr. GJ fjernvarmeforbrug, således at det let kan beregnes, hvilke emissioner, jeres fjernvarmeforbrug giver anledning til.

Den nyligst beregnede udledning fremgår af nedenstående tabel:

Emission 2017 kg/GJ forbrug
CO2 52,792
SO2 0,010
NOx 0,062
Del siden:
Vent venligst...