Information om energispareordningen

DIN Forsyning køber ikke længere energibesparelser direkte fra private eller erhverv. Tilskudsordningen er derfor stoppet.

Lovpligtig information

Alle net- og distributionsselskaber, herunder DIN Forsyning, har fået til opgave at lave energibesparelser hos såvel virksomheder som private forbrugere i Danmark. Hos DIN Forsyning har vi derfor hvert år et fast mål, vi skal nå.

Energispareordningen betyder, at du som virksomhed og almindelig forbruger kan søge om tilskud eller rådgivning vedr. energisparetiltag hos net- og distributionsselskaberne eller eksempelvis hos en håndværker/rådgiver, der har en aftale med et net- eller distributionsselskab. Selskaberne kan efterfølgende indberette besparelser, som de har været medvirkende til, til Energistyrelsen, og herigennem nå deres mål.

DIN Forsynings energispareindsats er beskrevet her på siden. Generel information om energiselskabernes indsats kan du finde via følgende hjemmesider:

DIN Forsynings energispareindsats
DIN Forsynings indsats ifm. energibesparelser foregår primært via to aktører. Fra 2017 til og med 2020 køber vi realiserede energibesparelser af EnergySolution og SE Rådgivning.

Kontaktoplysninger:

EnergySolution A/S
Anelystparken 47D
8381 Tilst
CVR-nr.: 34585997
Tlf.nr.: 70 404 101
Mailadresse: info@energysolution.dk

SE Rådgivning A/S
Birkemose Allé 11
6000 Kolding
CVR-nr.: 18944804

Energisparemål og indberettede energibesparelser

DIN Forsynings energisparemål er i år 2020 på 37.048 MWh.

Ved indberetningen til Energistyrelsen for 2019 havde vi realiseret i alt 371.014 MWh i perioden fra 2006 til og med 2019. Kravet for perioden lå på 355.059 MWh. DIN Forsyning har således ved indgangen til 2020 været 15.955 MWh foran i forhold til det fastsatte mål.

Energibesparelsernes fordeling på sektorer
I 2019 indberettede DIN Forsyning realiserede energibesparelser på i alt 22.318 MWh. Besparelserne er fordelt på følgende sektorer:

Sektor Andel af besparelsen i 2019
Husholdninger  31%
Offentlig sektor  9%
Produktionserhverv  49%
Handel og service  7%
Ledningsnettet  2%
Transport   3%
Vent venligst...