Information om energispareordningen

Alle net- og distributionsselskaber, herunder DIN Forsyning, har fået til opgave at lave energibesparelser hos såvel virksomheder som private forbrugere i Danmark. Hos DIN Forsyning har vi derfor hvert år et fast mål, vi skal nå.

Energispareordningen betyder, at du som virksomhed og almindelig forbruger kan søge om tilskud eller rådgivning vedr. energisparetiltag hos net- og distributionsselskaberne eller eksempelvis hos en håndværker/rådgiver, der har en aftale med et net- eller distributionsselskab. Selskaberne kan efterfølgende indberette besparelser, som de har været medvirkende til, til Energistyrelsen, og herigennem nå deres mål.

DIN Forsynings energispareindsats er beskrevet her på siden. Generel information om energiselskabernes indsats kan du finde via følgende hjemmesider:

DIN Forsynings energispareindsats
DIN Forsynings indsats ifm. energibesparelser foregår primært via to aktører. Fra 2017 til og med 2020 køber vi realiserede energibesparelser af EnergySolution og SE Rådgivning.

Søg direkte hos samarbejdspartnere
Hvis du planlægger energibesparelser, kan du kontakte EnergySolution eller SE Rådgivning A/S og, afhængig af projektets karakter, få tilskud og/eller rådgivning. Energibesparelser kan du indberette via EnergySolution, hvor der ydes tilskud.

Erhvervskunder mv., der har brug for rådgivning, kan ligeledes tage kontakt til ovennævnte aktørere.

Kontaktoplysninger:

EnergySolution A/S
Anelystparken 47D
8381 Tilst
CVR-nr.: 34585997
Tlf.nr.: 70 404 101
Mailadresse: info@energysolution.dk

SE Rådgivning A/S
Birkemose Allé 11
6000 Kolding
CVR-nr.: 18944804

Energisparemål og indberettede energibesparelser

DIN Forsynings energisparemål er i år 2019 på 37.657 MWh.

Ved indberetningen til Energistyrelsen for 2018 havde vi realiseret i alt 348.696 MWh i perioden fra 2006 til og med 2018. Kravet for perioden lå på 317.402 MWh. DIN Forsyning har således ved indgangen til år 2019 været 31.294 MWh foran i forhold til det fastsatte mål.

Energibesparelsernes procentuelle fordeling på sektorer
I 2018 indberettede DIN Forsyning realiserede energibesparelser på i alt 34.601 MWh. Besparelserne er fordelt på følgende sektorer:

Sektor

Andel af besparelsen i 2018

Husholdninger

20 %

Offentlig sektor

2 %

Produktionserhverv

56 %

Handel og Service

18 %

Ledningsnettet

3 %

Transport

0 %

Del siden:
Vent venligst...