Selvbetjening

Afkøling

Fjernvarme fungerer ved, at varmt vand cirkulerer i et lukket rørsystem; fra fjernvarmeværket pumpes opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Her bliver det anvendt til at varme boligen og brugsvandet op med. Det afkølede fjernvarmevand sendes herefter retur til fjernvarmeværket, hvor det igen varmes op og sendes ud.

Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation.
Hvis fjernvarmevandet ikke er afkølet tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve vandets temperatur. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og din økonomi.​


Krav til din afkøling
Da fjernvarme er et fælles system, påvirker dårlig afkøling også andre kunder. Ifølge vores leveringsbestemmelser skal fjernvarmevandet afkøles, gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 30 °C, og returtemperaturen ikke overstiger 35 °C.

Opnås denne afkøling eller returtemperatur ikke, er DIN Forsyning berettiget til at opkræve betaling for manglende afkøling, jf. det til enhver tid gældende prisblad. 
Det påhviler ejeren af ejendommen at holde varmeinstallationen i god stand og sikre, at installationen ikke er tilkalket. En tilkalket installation forhindrer god afkøling. 
DIN Forsyning kan forlange, at varmeanlægget ombygges for kundens regning, så ovennævnte temperaturkrav bliver opfyldt.

Hvad er afkøling
Ved afkøling forstås forskellen mellem temperaturen på fjernvarmevandet, der kommer ind i huset (fremløb) og temperaturen på fjernvarmevandet, der løber ud af huset (retur). I fyringssæsonen er det normalt muligt at afkøle fjernvarmevandet mere end 30°C, fordi der er åbnet for radiatorerne/gulvvarmen.

I sommerperioden, hvor der normalt kun bruges fjernvarme til brugsvandsproduktion, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at afkøle fjernvarmevandet 30°C. Det er derfor vigtigt, at man udregner afkølingen over en længere periode og gerne per 1. januar.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan beregne den gennemsnitlige afkøling for en bestemt periode. Du finder vejledninger i vores målere på siden Kend din varmemåler i menuen.

Afkøling i Gigajoule (GJ)

Udregning af den gennemsnitlige afkøling i Gigajoule
Først skal du på din måler aflæse dit forbrug i GJ (Gigajoule) og dit vandforbrug i m3 (kubikmeter). For at udregne forskellen, skal der være nogle måneder, og helst et år, imellem aflæsningerne.

Afkøling udregnes efter følgende formel: (GJ x 239)/m3=°C

Eksempel:
Ved 1. aflæsning står måleren på 100 GJ og 550 m3
Ved 2. aflæsning står måleren på 175 GJ og 1000 m3
Det giver et forbrug på 75 GJ og 450 m3

Afkølingen vil være 75 X 239 /450 = 39,8oC

Afkøling i megawatt-timer (MWh)

Udregning af den gennemsnitlige afkøling i megawatt-timer
Først skal du på din måler aflæse dit forbrug i MWh (megawatt-timer) og dit vandforbrug i m3 (kubikmeter). For at udregne forskellen, skal der være nogle måneder, og helst et år, imellem aflæsningerne.

Afkøling udregnes efter følgende formel: (MWh x 860)/m3=°C

Eksempel:
Ved 1. aflæsning står måleren på 100 MWh og 900 m3
Ved 2. aflæsning står måleren på 120 MWh og 1450 m3
Det giver et forbrug på 20 MWh og 550 m3

Afkølingen vil være 20 x 860 /550 = 31,0oC

Vent venligst...
loading