Afkøling

Jo bedre dit fjernvarmevand er afkølet, inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation. Fjernvarme er et fælles system, og derfor vil dårlig afkøling påvirke andre kunder også. Vi stiller derfor som krav at afkølingen skal din afkøling skal være mindst 30 °C.

Hvis fjernvarmevandet ikke er afkølet tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen alt for hurtigt. Det medfører, at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve vandets temperatur. I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og din økonomi.​

Ifølge vores leveringsbestemmelser skal din gennemsnitlige årsafkøling være mindst 30°C. Ved afkøling forstås forskellen mellem temperaturen på fjernvarmevandet, der kommer ind i huset (fremløb) og temperaturen på fjernvarmevandet, der løber ud af huset (retur). I fyringssæsonen er det normalt muligt at afkøle fjernvarmevandet mere end 30°C fordi der er åbnet for radiatorerne/gulvvarmen. I sommerperioden, hvor der normalt kun bruges fjernvarme til brugsvandsproduktion, kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at afkøle fjernvarmevandet 30°C. Det er derfor vigtigt, at man udregner afkølingen over en længere periode og gerne per 1. januar.


Nedenfor kan du se, hvordan du kan beregne den gennemsnitlige afkøling for en bestemt periode. Du finder vejledninger i vores målere på siden Kend din varmemåler i menuen.

Afkøling i Gigajoule (GJ)

Udregning af den gennemsnitlige afkøling i Gigajoule
Først skal du på din måler aflæse dit forbrug i GJ (Gigajoule) og dit vandforbrug i m3 (kubikmeter). For at udregne forskellen, skal der være nogle måneder, og helst et år, imellem aflæsningerne.

Afkøling udregnes efter følgende formel: (GJ x 239)/m3=°C

Eksempel:
Ved 1. aflæsning står måleren på 100 GJ og 550 m3
Ved 2. aflæsning står måleren på 175 GJ og 1000 m3
Det giver et forbrug på 75 GJ og 450 m3

Afkølingen vil være 75 X 239 /450 = 39,8oC

Afkøling i megawatt-timer (MWh)

Udregning af den gennemsnitlige afkøling i megawatt-timer
Først skal du på din måler aflæse dit forbrug i MWh (megawatt-timer) og dit vandforbrug i m3 (kubikmeter). For at udregne forskellen, skal der være nogle måneder, og helst et år, imellem aflæsningerne.

Afkøling udregnes efter følgende formel: (MWh x 860)/m3=°C

Eksempel:
Ved 1. aflæsning står måleren på 100 MWh og 900 m3
Ved 2. aflæsning står måleren på 120 MWh og 1450 m3
Det giver et forbrug på 20 MWh og 550 m3

Afkølingen vil være 20 x 860 /550 = 31,0oC

Del siden:
Vent venligst...