Selvbetjening

Love og regler

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter. Til at holde øje med, at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan.

Samtidig har vi selv nogle forhold mellem dig som kunde og os som leverandør af en vare eller ydelse, som vi regulerer i regulativer og bestemmelser.

Nedenfor kan du se de specifikke regler indenfor spildevandsområdet.

Betalingsvedtægt for spildevand

Vandaflednings- og tilslutningsbidrag opkræves for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er tilknyttet DIN Forsyning Spildevand A/S. Nedenstående er link til den gældende betalingsvedtægt for selskabet.

Spildevandsplaner

Spildevandsplaner beskriver grundlaget for Spildevandsforsyningsselskabernes indsats og drift på spildevandsområdet de næste år frem i tiden.

En spildevandsplan er en kommunal udarbejdet sektorplan, der vedtages politisk i hver kommune, og sætter også rammerne for myndighedsarbejdet. Kommunerne er overordnet myndighed på spildevandsområdet mens spildevandsforsyningsselskaberne er udførende. Lovgivningen lægger  op til en sparring/dialog mellem kommuner og spildevandsforsyningsselskaberne, både i forbindelse med udarbejdelse af en spildevandsplan og løbende under dennes planperiode.

DIN Forsyning har løbende kontakt og samarbejde med både Esbjerg og Varde Kommuner om blandet andet spildevandsplanerne.

Herunder finder du links til de gældende spildevandsplaner for hhv. Esbjerg og Varde Kommuner:

Vand i Tal

Hver år udgiver brancheorganisationen DANVA en publikation, hvor alle vandselskaber af en vis størrelse sammenlignes med hinanden. Der er også rigtig mange fine artikler omkring drikkevand, spildevand og de administrative spilleregler, vi agerer under. Du kan fx se hvad vores drikkevand og spildevand koster i forhold til andre steder i Danmark - eller hvor stort vores vandselskabers driftsudgifter og vandspild er.

Klagevejledning vedr. vand, spildevand og fjernvarme

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med os på "Ankenævnet på Energiområdet" via hjemmesiden https://www.energianke.dk/

Kontaktoplysninger:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 4171 5000
Mail post@energianke.dk 

 

Klager vedr. vand skal indbringe tvister overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på linket  https://www.forbrug.dk/
At oprette en klage koster i første omgang kr. 100.-.

Vent venligst...
loading