Love og regler

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter. Til at holde øje med, at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan.

Samtidig har vi selv nogle forhold mellem dig som kunde og os som leverandør af en vare eller ydelse, som vi regulerer i regulativer og bestemmelser.

Nedenfor kan du se de specifikke regler indenfor spildevandsområdet.

Betalingsvedtægt for spildevand

Vandaflednings- og tilslutningsbidrag opkræves for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er tilknyttet DIN Forsyning Spildevand A/S. Nedenstående er link til den gældende betalingsvedtægt for selskabet.

Spildevandsplaner

Spildevandsplaner beskriver grundlaget for Spildevandsforsyningsselskabernes indsats og drift på spildevandsområdet de næste år frem i tiden.

En spildevandsplan er en kommunal udarbejdet sektorplan, der vedtages politisk i hver kommune, og sætter også rammerne for myndighedsarbejdet. Kommunerne er overordnet myndighed på spildevandsområdet mens spildevandsforsyningsselskaberne er udførende. Lovgivningen lægger  op til en sparring/dialog mellem kommuner og spildevandsforsyningsselskaberne, både i forbindelse med udarbejdelse af en spildevandsplan og løbende under dennes planperiode.

DIN Forsyning har løbende kontakt og samarbejde med både Esbjerg og Varde Kommuner om blandet andet spildevandsplanerne.

Herunder finder du links til de gældende spildevandsplaner for hhv. Esbjerg og Varde Kommuner:

Vand i Tal

Hver år udgiver brancheorganisationen DANVA en publikation, hvor alle vandselskaber af en vis størrelse sammenlignes med hinanden. Der er også rigtig mange fine artikler omkring drikkevand, spildevand og de administrative spilleregler, vi agerer under. Du kan fx se hvad vores drikkevand og spildevand koster i forhold til andre steder i Danmark - eller hvor stort vores vandselskabers driftsudgifter og vandspild er.

Klagemulighed vedr. afregning på vand og spildevand

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med os for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Dette koster 100 kr. som ikke kan tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr., dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Del siden:
Vent venligst...