Selvbetjening

Fjernvarme i Tinghøj

Arbejdet med at etablere fjernvarme i Tinghøj skrider fortsat planmæssigt frem. 

Her på siden vil vi løbende opdatere med seneste nyt, og du kan få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

 

 

Seneste nyt


10. august 2023

Arbejdet med at etablere fjernvarme i Tinghøj forløber stadig efter planen. Alle fjernvarmerør er lagt i jorden, alle rør er forbundet, og 65% af alle beboere er nu koblet på fjernvarme. Det betyder også, at hele arbejdet er afsluttet inden 1. oktober.


Skulle der være spørgsmål eller udfordringer, er I som altid velkomne til at kontakte projektleder Søren Kaffka på skth(a)dinforsyning.dk

 


VIGTIG INFORMATION:

Opdateret 10. maj 2023: Afkoblingspuljen er åben igen. 

Vi anbefaler, at alle i Tinghøj med et gasfyr, som skal tilsluttes fjernvarme, og som ikke fik søgt i januar måned, opsiger gasaftalen med frakoblingsdato 1. oktober 2023.

Hvis man er fritaget for digital signatur m.m., kan aftalen opsiges via denne formular:

https://evida.dk/kundeservice/hvis-du-skifter-varmekilde/fritaget-for-digital-post/

Nogle vil måske kunne få gasmåler/fyr nedtaget før 1. oktober, og det må vores VVS’er gerne gøre på vegne af Evida. I så fald kan man forsøge at ændre datoen – den mulighed har man på Evidas hjemmeside.

Her er link til siden hos Evida, som beskriver frakoblingen, og hvor man også kan give besked, hvis frakoblingsdatoen ændrer sig:
https://evida.dk/frakobling/sadan-foregar-en-afkobling/

Ender vi mod forventning med at stå i en situation, hvor fjernvarmen bliver forsinket, er vi naturligvis behjælpelige med den nødvendige dokumentation, der kræves for at få ændret frakoblingsdatoen.


 

Tidsplan

Opstart: November 2022

Forventes afsluttet: Oktober 2023

Kort over projektområde

Hvad er det helt præcist, I gør?

Vi arbejder flere forskellige steder, når vi etablerer fjernvarme.

Herunder kan du få et overblik over, hvad vi gør uden for din grund, på din grund og inde i dit hus. 

 

Hvad gør vi uden for grunden?

Først og fremmest etablerer vi distributionsrørene i gaderne. Vi bruger det, vi kalder twinrør, og så bruger vi rør med bedst mulig isolering for at begrænse varmetabet. 

Fjernvarmerørene placeres i cykelsti, i fortov eller i rabatten.

 

Hvad gør vi på din grund?

Vi fører fjernvarmestikket ind på din grund frem til husmuren. Vi skal derfor grave i din have eller indkørsel. Vi stræber efter den kortest mulige afstand, men den endelige placering aftaler du med vores medarbejder.

Fjernvarmestikket afsluttes med hovedventiler i et installationsskab på husets ydervæg.

Vi sørger for at reetablere efterfølgende. Men hvis du har specielle belægningssten e.l., kan vi naturligvis ikke garantere, at det bliver nøjagtigt, som det var inden, vi gik i gang. Hvis du har græsplæne, går der naturligvis lidt tid, før den er intakt igen.

 

Hvad gør vi inde i huset?

Inde i huset tester vi, om varmeinstallationen er tæt, og vi demonterer og bortskaffer din nuværende varmekilde og varmtvandsbeholder. Vær opmærksom på, at der er særlige tilfælde, hvor du selv skal stå for den del (læs mere i vilkår for abonnementsaftale for fjernvarmeunit).

Der skal også bores huller fra installationsskabet på husets ydervæg og ind i huset, og så skal fjernvarmeunitten monteres. Dernæst skal tilslutningen fra fjernvarmeventiler til unitten og fra unitten til eksisterende varme- og vandinstallation laves.

Så er fjernvarmeinstallationen klar til at blive sat i drift, og som det sidste sørger vi for at montere en varmemåler. 
 

Hvad er mit ansvar i forbindelse med tilkoblingen til fjernvarme?

Det kan være svært at holde styr på, hvad der er henholdsvis dit og vores ansvar i forbindelse med fjernvarmetilkoblingen.

Det kan måske være en hjælp at læse de vilkår for abonnementsaftalen, som du accepterede, da du underskrev tilslutningsaftalen. Punkt 6 om Levering og installation giver et godt overblik. Her fremgår det eksempelvis, hvem der er ansvarlig for at bortskaffe din nuværende varmekilde.

 

Inden og under arbejdet har vi desuden brug for din hjælp med:

  • at gøre plads – fjerne eventuelle skabe, bordplader o.l.
  • at lave efterreparationer såsom maler-, murer- og tømrerarbejde
  • at få en elektriker til at lave den færdige el-tilslutning til unitten
  • at stå for eventuel koordinering af tidsplan med vvs-installatøren

 

Hvordan ansøger jeg om at frakoble gas?

Vi står for det praktiske med at koordinere tidspunktet for frakoblingen med vvs-installatøren og Evida - men det er dig, der skal sørge for at bestille frakoblingen. 

Du bestiller frakoblingen på www.evida.dk. Vælg ”Frakobling” og dernæst ”Opsig din gasforsyning på Mit Evida”. Herefter skal du logge ind med MitID/NEMID for at frakoble dig.

Hvis du har spørgsmål til frakoblingen, skal du kontakte Evida.

 

Hvordan foregår gasfrakoblingen?

Den dag omkoblingen fra gas til fjernvarme skal ske, nedtager VVS-installatøren gasskabet og gasmåleren, og gasledningen blændes forsvarligt af på ydersiden af huset.

I forbindelse med sit besøg aflæser VVS-installatøren gasmåleren og sender aflæsningen ind til Evida, som herefter sender en slutopgørelse til dig.  

Evida planlægger herefter nedtagning af gasstikket - både det i gaden og det ved din husmur - tidligst fra den dato, du har bestilt frakoblingen. I Tinghøj vil det for manges vedkommende være 1. oktober 2023.

Der kan dog gå op til 18 måneder, før gasstikkene bliver taget ned. Indtil da vil stikket være synligt ved siden af fjernvarmeskabet.

Kan jeg få dækket gebyret for at blive frakoblet gas?

Staten har oprettet en afkoblingspulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis man ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ energikilde såsom fjernvarme.

Der skal dog være penge i puljen - ellers skal man selv stå for udgiften til afkobling (ca. kr. 7-8.000).

Det er den enkelte boligejer, der skal ansøge om omkostningsfri afkobling. 

Evida kan oplyse om, hvorvidt der er penge i puljen på afkoblingstidspunktet. Hvis der ikke er penge i puljen på det pågældende tidspunkt, kan man vente med at opsige sin gasaftale, indtil der er penge i puljen igen. Hør Evida nærmere om denne mulighed. Tilskudspuljen for afkoblingen åbner igen 3. januar 2023.

 

Bliver der lukket for det varme vand?

Vi bliver desværre nødt til at lukke for varmeforsyningen til dig i kortere perioder i løbet af den tid, arbejdet står på. Det betyder, at du i perioder ikke har adgang til fjernvarme og varmt vand. Når vi lukker for vandet, vil det typisk være i tidsrummet 7.30 – 16.00.

Du vil blive berørt af dette både, når du selv og andre i dit område skal kobles på fjernvarmen.

 

Vil du have besked, når vi lukker for varmeforsyningen?

Så tilmeld dig vores sms-service på www.dinforsyning.dk/sms

 

Hvordan påvirkes trafikken?

Vi kan desværre ikke undgå at forstyrre trafikken i forbindelse med vores arbejde. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at genere så lidt som muligt.

Der vil i perioder være afspærrede veje og omkørsler for både billister og cyklister. Og i kortere perioder kan det være nødvendigt at finde alternativ parkering.

Det vil være en hjælp for os, hvis du undgår at parkere på de veje, vi arbejder på.

 

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Som udgangspunkt vil affaldsindsamlingen ikke blive påvirket af gravearbejdet. Affaldsspanden skal køres frem på tømmedagen som sædvanligt, og vi vil sørge for, at skraldemanden kan tømme skraldespanden.

Sker der ændringer mht. afhentning af dit affald og genbrug, sørger vi for at informere dig om det.

 

Hvor føres fjernvarmestikket ind i huset?

Så tæt som muligt på den nuværende installation. Spørg entreprenøren, når de kommer ud (ca. en uge før).

Skal jeg gøre noget mht. forsikring?

Det kan dit forsikringsselskab oplyse dig om. Derfor anbefaler vi, at du kontakter dem. 

Må jeg bruge brændeovn eller anden energikilde sammen med fjernvarme?

Ja, det må du gerne så længe den anden energikilde ikke kobles sammen med det vandbårne fjernvarmesystem. 

Tilkobling til fjernvarme trin for trin

Der er mange faser, vi skal igennem, når et nyt område skal kobles på fjernvarme.

Herunder kan du få et overblik over, hvad der sker fra start til slut.

Projektforslag

Projektforslaget for dit område godkendes af kommunen

Tilmelding

Vi giver dig besked, når du har mulighed for at tilmelde dig fjernvarme. Du tilmelder dig fjernvarme elektronisk her på hjemmesiden.

Tilslutningsaftale underskrives

Du modtager en tilslutningsaftale pr. mail og underskriver elektronisk. Aftalen er nu bindende.

Nødvendig tilslutning er opnået

Planlægning

Vi giver direkte besked til alle tilmeldte, og går herefter i gang med den detaljerede planlægning

Entreprenøren går i gang

Vores entreprenør kommer forbi til en gennemgang af hvor på din grund, stikledningen skal placeres. Entreprenøren udarbejder desuden en tidsplan. Når den er godkendt, får du besked om, hvornår dit hus bliver tilsluttet fjernvarmen.

Gravearbejde

Entreprenøren graver op, lægger rør og reetablerer, så det ser ud som før

Installering af fjernvarmeanlæg

Din nuværende varmekilde bliver skiftet ud med et fjernvarmeanlæg og vi tjekker, at alt er, som det skal være

Opsigelse af gasaftale

Hvis du har gas, opsiger du din gasaftale hos Evida

Registrering i BBR

Du registrerer din nye opvarmningsform i Bygnings- og Boligregisteret (BBR)

Tillykke!

Du har nu fjernvarme

Vent venligst...
loading