Valg til bestyrelsen

DIN Forsyning er en multiforsyning med flere datterselskaber med hver sin bestyrelse. Bestyrelserne for vand- og spildevandsselskaberne har to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode. 

I praksis har DIN Forsyning en enhedsbestyrelse. Dette betyder, at der afholdes et samlet bestyrelsesmøde for alle selskaberne og her har alle taleret, men kun medlemmerne af den pågældende bestyrelse har stemmeret.

Vil du vide mere om at være bestyrelsesmedlem hos os, kan du læse mere nedenfor. Her kan du også se, hvordan du konkret stiller op til valget.

Har du spørgsmål til valget, både som potentiel kandidat eller som kunde, kan du skrive til os på valg@dinforsyning.dk.

Vigtige datoer

  • Kandidatopstillingen løber fra 16. januar til 23. februar 2018 kl. 12:00
  • Valget løber fra 3. april til 13. april 2018 kl. 12:00
  • Alle kandidater får besked om resultatet den 17. april
  • De valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder officielt på den ordinære generalforsamling i maj 2018
  • De valgte samt suppleanter offentliggøres 15. maj 2018

Læs mere om at være i bestyrelsen

Arbejdet i en bestyrelse er en kollektiv opgave, uanset hvordan man er valgt eller udpeget. Som bestyrelsesmedlem skal man arbejde for selskabets interesser og vi har fastlagt nogle krav, rettigheder, pligter og ansvar kan du læse om i nedenstående publikation.

Husk at har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på valg@dinforsyning.dk

Sådan bliver du kandidat

I perioden 16. januar til 23. februar var det muligt at stille op som kandidat.

Sådan stemmer du

Du kan stemme på kandidaterne mellem den 3. april og 13. april 2018 kl. 12:00.

Valget vil ske elektronisk via en ekstern leverandør.

For at kunne stemme til valget, skal du overholde følgende:

  • Være myndig.
  • Være ejer eller lejer af en boligenhed, der modtager drikkevand fra DIN Forsyning.
  • Være ejer eller lejer af en boligenhed, der udleder spildevand til DIN Forsyning.
  • Være tegningsberettiget i en virksomhed, der modtager drikkevand fra DIN Forsyning.
  • Være tegningsberettiget i en virksomhed, der udleder spildevand til DIN Forsyning.

Hver stemmeberettiget bolig eller erhvervsenhed har én stemme.

Har du et kundenummer hos DIN Forsyning, skal du bruge Nem-ID for at logge på systemet. Har du ikke et kundenummer (fx fordi du afregner dit vandforbrug gennem en udlejer) skal du selvoprette dig, for at kunne stemme.

 

Denne side vil blive opdateret, når vi nærmer os valgperioden.

Del siden:
Vent venligst...