Selvbetjening

Forbrugervalg 2022

DIN Forsynings ydelser er tæt forbundne med vores miljø. Det forpligter. Derfor skal vi have modet til at tage et aktivt ansvar i den grønne omstilling.

Det, vi leverer, er en forudsætning for, at hverdagen fungerer hos vores privatkunder, og for at vores mange erhvervskunder kan opretholde deres produktion og udvikle deres forretning.

Vi tror på, at vi kan skabe den største værdi, hvis vi arbejder aktivt med at begrænse et negativt aftryk på vores omgivelser samtidig med, at vi opretholder vores forsyningssikkerhed.

To forbrugere til vand og spildevandsbestyrelsen

Fra 2. marts til 27. marts skal forbrugerne vælge i alt to personer ind i vores drikkevandsselskab og spildevandsselskab for de næste fire år.

 

 

Afstemningen er afsluttet

 

 

Sådan stemmer du mellem den 2. marts og 27. marts

Du kan stemme på kandidaterne mellem den 2. marts og 27. marts 2022 kl. 12:00.

Valget vil ske elektronisk via en ekstern leverandør.

For at kunne stemme til valget, skal du overholde følgende:

 • Være myndig.
 • Være ejer eller lejer af en boligenhed, der modtager drikkevand fra DIN Forsyning.
 • Være ejer eller lejer af en boligenhed, der udleder spildevand til DIN Forsyning.
 • Være tegningsberettiget i en virksomhed, der modtager drikkevand fra DIN Forsyning.
 • Være tegningsberettiget i en virksomhed, der udleder spildevand til DIN Forsyning.

Hver stemmeberettiget bolig eller erhvervsenhed har én stemme.

Du bruge Nem-ID for at logge på systemet. Har du ikke et kundenummer (fx fordi du afregner dit vandforbrug gennem en udlejer) skal du stadig logge på via Nem-ID.

Stemmer du for en erhvervsenhed (som tegningsberettiget), udlejningsbolig (som ejer) eller sommerhus (som ejer) skal du ligeledes logge på med dit Nem-ID. Du vil herefter blive bedt om at angive adressen for din stemme.

Sommerhuse og andre fritidshuse i kommunen har også en stemme. Her skal du som ejer oprette i stemmeboksen dig og skrive fritidshusets adresse. Herefter vil du få tildelt en stemme. Det kan først ske når selve valghandlingen starter.

Spørgsmål og svar om valget

Nedenfor er nogle af de spørgsmål, vi har fået stillet om valget, samt vores svar. Listen bliver løbende opdateret i løbt af valget.

 

Vi kender kun vores kunder, men alle forbrugere skal have mulighed for at stemme.

Vi har indlæst alle folkeregisteradresser i vores vand- og spildevandsforsyningsområder ind i systemet - og dermed også lejere. Du kan som lejer derfor logge på med dit Nem-ID og afgive din stemme.

Når du har afgivet din stemme for fx Testvej 1 2.th vil det ikke være muligt at andre stemmer fra den adresse, men Testvej 1 2.tv kan stadig afgive én stemme.

Hver stemmeberettiget bolig eller erhvervsenhed har én stemme.

Har du et kundenummer hos DIN Forsyning, skal du bruge Nem-ID for at logge på systemet. 

Stemmer du for en erhvervsenhed (som tegningsberettiget), udlejningsbolig (som ejer) skal du ligeledes logge på med dit personlige Nem-ID.

Hvert sommer, der modtager drikkevand fra os, eller afleverer spildevand til os, har én stemme. Det gælder også, hvis sommerhuset er koblet til bundfældningstank.

Som sommerhusejer skal du oprette dig som stemmeberettiget og få en kode tilsendt. Klik på fanen ”Adresse” og udfyld felterne.

Logger du på med Nem-ID, vil du kun få adgang til din egen adresse, såfremt du er bosiddende i Varde eller Esbjerg Kommune. Har du din bolig udenfor kommunerne, vil du blive afvist via Nem-ID.

Er du fritaget for digital post fra det offentlige og dermed også NemID, har du mulighed for at få hjælp til at stemme i vores kundecenter på Ulvsundvej 1 i Esbjerg i åbningstiden. Her vil en medarbejder hjælpe dig, så du kan stemme helt uden kendskab til computer.

Du har også mulighed for at kontakte os på 74747474 frem til 4. marts og bestille en brevstemme.

Ja, selvom valget foregår elektronisk, er det stadig helt anonymt.

Det er faktisk ikke anderledes end til folketingsvalg. Først skal du registreres og godkendes til at måtte stemme. Her er Nem-ID din identifikation og det er sammenkørt med dels vores kundedatabase og dels folkeregisteret og cvr-registeret.

Når du er identificeret og godkendt, får du adgang til stemmeboksen. Det svarer til, at du får udleveret en stemmeseddel og stiller dig ind bag gardinet. Der er i systemet heller ikke en sammenhæng mellem dig som person og din stemme.

Når du har sat dit kryds, klikker du på godkendt valg. Det svarer til du lægger sedlen i stemmeurnen.

Efter valget er afsluttet tømmer systemet så urnen og tæller sammen – hvorefter DIN Forsyning for resultatet.

DIN Forsyning har i øvrigt ikke adgang til data i systemet. Så vi kender ikke resultatet før det eksterne firma, der styrer systemet, meddeler os det.

Vi kan dog løbende se, hvor mange der har stemt – altså hvor mange der er gået ind bag gardinet, men ikke hvad de har stemt på.

Systemet er sat op til kun at godkende adresser i Varde og Esbjerg Kommune. Skulle en lusket person oprette sig uden at være forbruger, kan det eksterne firma, der har stemmeportalen, blokkere adgangen. Det sker ved at køre vores data op i mod cpr- og cvr-registrene.

Vigtige datoer

 • Kandidatopstillingen løber fra 19. januar til 16. februar 2022 kl. 12:00.
 • Valget løber fra 2. marts til 27. marts 2022 kl. 12:00.
 • Sidste frist for bestilling af brevstemme er 4. marts 2022.
 • Alle kandidater får besked om resultatet senest den 29. marts 2022.
 • Resultatet offentliggøres senest 31. marts 2022
 • De valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder officielt på den ordinære generalforsamling i maj 2022.

 

For fire år siden var der også valg til forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Her blev der som nu valgt to forbrugere ind i DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Spildevand A/S.

For fire år siden blev resulatat som følger:

Nr. Antal stemmer

1    311

2    255

3    146

4    91

5    88

6    84

7    77

8    76

9    76

10  66

11  60

12  57

13  54

14  53

15  52

16  47

17  45

18  32

19  27

20  25

21  23

22  17

23  17

24  10

25  7

Når til lægger alle grupper sammen (ejere, lejere, virksomheder og sommerhuse) er der 120.103 stemmer til rådighed.

Tidsfrist for brevstemmer udløbet

Det har været muligt at bestille brevstemme for forbrugervalget mellem den 19. januar og 4. marts. Af hensyn til Postnords leveringstider, har vi nu lukket for bestilling af brevstemmer, så vi kan nå at sende dem ud, og forbrugerne kan nå at retunerer dem inden 27. marts.

 

 

Læs om kandidaterne

Frem til valget har du mulighed for at læse om kandidaterne.

 

 

Valgregulativ, vedtægter og lovgivning

Bag et hvert valg ligger der nogle regler og retningslinger. Skulle du ønske at dykke yderligere ned i både reglerne for selve valget (valgregulativet) og de bagvedliggende retningslinjer (forbrugervalgsbekendtgørelsen) finder du links nedenfor.

Vent venligst...
loading