Valg til bestyrelsen

Som vand- eller spildevandsforbruger kan du nu stemme om, hvilke to af de 25 kandidater, der skal sidde i bestyrelsen de næste fire år. Deadline er 13. april kl. 12.00

DIN Forsyning er en multiforsyning med flere datterselskaber med hver sin bestyrelse. Bestyrelserne for vand- og spildevandsselskaberne har to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode. 

Har du spørgsmål til valget, både som kandidat eller som kunde, kan du skrive til os på valg@dinforsyning.dk.

Valget er afsluttet

Læs om kandidaterne

Frem til valget har du mulighed for at læse om kandidaterne.

Spørgsmål og svar om valget

Nedenfor er nogle af de spørgsmål, vi har fået stillet om valget, samt vores svar. Listen bliver løbende opdateret i løbt af valget.

 

Vi kender kun vores kunder, men alle forbrugere skal have mulighed for at stemme.

Vi har indlæst alle folkeregisteradresser i vores vand- og spildevandsforsyningsområder ind i systemet - og dermed også lejere. Du kan som lejer derfor logge på med dit Nem-ID og afgive din stemme.

Når du har afgivet din stemme for fx Testvej 1 2.th vil det ikke være muligt at andre stemmer fra den adresse, men Testvej 1 2.tv kan stadig afgive én stemme.

Hver stemmeberettiget bolig eller erhvervsenhed har én stemme.

Har du et kundenummer hos DIN Forsyning, skal du bruge Nem-ID for at logge på systemet. 

Stemmer du for en erhvervsenhed (som tegningsberettiget), udlejningsbolig (som ejer) eller sommerhus (som ejer) skal du ligeledes logge på med dit Nem-ID. Du vil herefter blive bedt om at angive adressen for din stemme.Se eksempel her.

Du skal her have dit kontraktnummer på den givne adresse klar. Det finder du på din faktua. Se eksempel her.

Er du fritaget for digital post fra det offentlige og dermed også nem-id, har du mulighed for at få hjælp til at stemme i vores kundecenter på Ulvsundvej 1 i Esbjerg i åbningstiden. Her vil en medarbejder hjælpe dig, så du kan stemme helt uden kendskab til computer.

Til valget kan både kunder i vores vandselskaber og forbrugere, der får drikkevand fra os eller udleder spildevand til os, stemme. Det vil sige, at lejere også kan stemme.

Der er per 15. marts 110.335 stemmeberettigede til valget. Heraf er de 64.680 registrerede kunder hos vores vandselskaber.

Ja, selvom valget foregår elektronisk, er det stadig helt anonymt.

Det er faktisk ikke anderledes end til folketingsvalg. Først skal du registreres og godkendes til at måtte stemme. Her er Nem-ID din identifikation og det er sammenkørt med dels vores kundedatabase og dels folkeregisteret og cvr-registeret.

Når du er identificeret og godkendt, får du adgang til stemmeboksen. Det svarer til, at du får udleveret en stemmeseddel og stiller dig ind bag gardinet. Der er i systemet heller ikke en sammenhæng mellem dig som person og din stemme.

Når du har sat dit kryds, klikker du på godkendt valg. Det svarer til du lægger sedlen i stemmeurnen.

Efter valget er afsluttet tømmer systemet så urnen og tæller sammen – hvorefter DIN Forsyning for resultatet.

DIN Forsyning har i øvrigt ikke adgang til data i systemet. Så vi kender ikke resultatet før det eksterne firma, der styrer systemet, meddeler os det.

Vi kan dog løbende se, hvor mange der har stemt – altså hvor mange der er gået ind bag gardinet, men ikke hvad de har stemt på.

Systemet er sat op til kun at godkende adresser i Varde og Esbjerg Kommune. Skulle en lusket person oprette sig uden at være forbruger, kan det eksterne firma, der har stemmeportalen, blokkere adgangen. Det sker ved at køre vores data op i mod cpr- og cvr-registrene.

Vigtige datoer

  • Kandidatopstillingen løber fra 16. januar til 23. februar 2018 kl. 12:00
  • Valget løber fra 3. april til 13. april 2018 kl. 12:00
  • Alle kandidater får besked om resultatet den 17. april
  • De valgte bestyrelsesmedlemmer indtræder officielt på den ordinære generalforsamling i maj 2018
  • De valgte samt suppleanter offentliggøres 15. maj 2018

For fire år siden var der også valg til forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. Dengang blev der fundet to til vandselskaberne i det daværende Esbjerg Forsyning og to til vanselskaberne i det daværende Varde Forsyning.

Da DIN Forsyning blev dannet 2. marts 2015 forsætte begge bestyrelser plus en ny bestyrelse for serviceselskabet DIN Forsyning A/S. Fra denne dato og frem til 18. december 2018 var der derfor tre bestyrelser, hvor to af dem hver havde to forbrugerrepræsentanter.

Den 18. december fusionerede DIN Forsyning så sine gamle selskaber. Rent selskabsteknisk opløste man de gamle Varde-Forsyning-selskaber og fortsatte på cvr-numrene for de gamle Esbjerg-Forsyning-selskaber. Da Varde Forsynings selskaber ikke længere eksisterede, eksisterede bestyrelsen heller ikke. Forbrugerrepræsentanterne fik dog observatørstatus i den nye bestyrelse. Dermed fortsætte de to forbrugerrepræsentanter valgt i Esbjerg Forsyning som fuldgyldige medlemmer af DIN Forsynings vandselskaber, mens de to valgt i Varde Forsyning blev inviteret med til bestyrelsesmøderne, og havde taleret, men ikke stemmeret.

Ved dette valg skal der vælges to forbrugere til bestyrelsen for vandselskaberne og de tidligere valgte forbrugere vil stoppe i bestyrelsen.

Der har kun én gang tidligere været afholdt valg til bestyrelsen blandt forbrugerne. Det var for fire år siden – og de blev, ligesom denne gang, valgt for fire år.

For fire år siden fandtes DIN Forsyning ikke, så der blev afholdt valg i henholdsvis Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning.

Nedenfor kan du se navnene og antal stemmer.

VARDE FORSYNING
Ejvind Larsen 133 stemmer
Jens Nielsen 105 stemmer
Torben Haahr 99 stemmer
Michael Burgdorf 85 stemmer
Niels Åge Henriksen 67 stemmer
Niels Jørgen W. Christiansen 25 stemmer
John Toftgaard Pedersen 24 stemmer
Jørn Steen Pedersen 16 stemmer

ESBJERG FORSYNING
Hans Jørgen Svanholt 84 stemmer
Karsten Degnbol 83 stemmer
Knud Jager Andersen 64 stemmer
Niels Gregersen 57 stemmer
Erling Winterskov 54 stemmer
Gitte Vinther Gregersen 38 stemmer
Kandidat, der har trukket sig 6 stemmer

Læs mere om at være i bestyrelsen

Arbejdet i en bestyrelse er en kollektiv opgave, uanset hvordan man er valgt eller udpeget. Som bestyrelsesmedlem skal man arbejde for selskabets interesser og vi har fastlagt nogle krav, rettigheder, pligter og ansvar kan du læse om i nedenstående publikation.

Husk at har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på valg@dinforsyning.dk

Sådan bliver du kandidat

I perioden 16. januar til 23. februar var det muligt at stille op som kandidat.

Del siden:
Vent venligst...