31-08-2020

Billede af et trusseindlæg i vandkanten Klik for større billede

Spildevand mv. ender i Mulvadsøen

Hen over sommeren har vi fået henvendelser for opmærksomme gæster ved Mulvadsøen i Brammning om, at der ligger trusseindlæg og toiletpapir i vandkanten. Det tyder på, at der er noget helt galt et sted det kilometervis lange rørstystem, der er anlagt under Bramming.

Regnvand kobles til regnvand – og spildevand til spildevand

Separatkloakering betyder, at vi deler kloakken op i to rør: et til regnvand og et til spildevand. Ved det enkelte hus skal der også separeres med to rør. Et med regnvand fra tag og indkørsel, og et med spildevand fra køkken og toilet. Det er den enkelte husejer, der skal sørge for, det bliver gjort på egen grund.

Regnvandsrøret løber ud til et regnvandsbassin, hvor vandet samles. I Bramming løber omkring halvdelen af al regnvandet til Mulvadsøen.

I den seneste tid har vi desværre set både bind og toiletpapir i søen. Det tyder på, at en eller flere husejere har koblet deres spildevandsrør til regnvandsrøret. Det er vigtigt at pointere, at det slet ikke er meningen, at der skal spildevand i regnvandssøen – og vi ser med stor alvor på fejlen.

Vi har sat trådhegn på de tre indløbsrør, der kommer fra forskellige områder i Bramming. På den måde kan vi indsnævre, fra hvilket område forureningen kommer. Når vi har fået en rimelig formodning om området, overtager Esbjerg Kommune.

Indsendte tegninger kigges igennem

Det skal være en autoriseret kloakmester, der gør det, og denne skal indsende dokumentation til kommunen. Derfor er kommunen nu gået i gang med at se grundigt på de indsendte dokumentationer, så vi kan finde ud af, hvilke husstande, der kan være tale om. Når vi finder ud af, hvor fejlen er sket, vil vedkommende blive pålagt at udbedre det straks.

Bind skal i skraldespanden

Når vedkommende er identificeret, vil vi også pointere, at det ikke er tilladt at skylle bind ud i toilettet. De skal i skraldespanden og bortskaffes til forbrænding. Generelt har vi store problemer med at holde vores pumper kørende, fordi vi får engangsservietter og bind viklet ind i dem. Derfor skal der kun tis, lort og toiletpapir i toilettet.

 

FAKTA

Muldvadsøen er et regnvandsbassin lavet i 2019. Bassinet er en del af separatkloakeringen i byen. Det er et teknisk anlæg, som modtager regnvand fra veje, tage og pladser i cirka halvdelen af Bramming. Esbjerg Kommune har anlagt stisystem omkring turen, så gæster kan nyde en gåtur.

I bassinet falder olierester, kemikalier og lignende til bunds, før vandet ledes videre til Terpager Bæk og Mulvad Nordre Bæk. Bundfaldet graves op efter behov og bortskaffes. En del af bassinets funktion er at opsamle regnvandet og lede det ud i bækkene i et forsvarligt tempo, så dyr og planter ikke lider overlast ved store regnskyl. Vandspejlet i bassinet kan derfor ændre sig op til en meter i takt med regnmængderne.

Vent venligst...