06-07-2020

Skraldemand tømmer en todelt skraldespand med en todelt skraldebil Klik for større billede

Varde Kommune når magisk grænse:

Over 50 % af affaldet bliver indsamlet til genanvendelse

Efter den seneste indberetning til affaldsregisteret er Varde Kommune kommet over 50 % grænsen. Det betyder, at kommunen nu lever op til regeringens krav på affaldsområdet – i hvert fald frem til 2022.

I den nationale affaldsplan er målsætningen, at Danmark i 2022 genanvender 50 procent af husholdningsaffaldet fra syv udvalgte fraktioner, nemlig mad-, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. Efter indsamling af madaffald blev sat i gang i februar, er genanvendelsesprocenten steget de nødvendige procenter.

- Vi kan kun rose kunderne for den måde, hvorpå de har taget imod den nye ordning. At ændre affaldsvaner tager erfaringsmæssigt tid. Borgerne har taget rigtig godt imod ordningen. Vi får ros fra AFLD, der behandler madaffaldet, men den ros skal jo sendes videre til vores kunder, fortæller Jens Stræde Bondesen, der er projektleder for indsamlingen af madaffald hos DIN Forsyning.

Nye beregninger på vej

Selvom det er en vigtig grænse at krydse, er armene ikke højt løftet hos DIN Forsyning. EU har nemlig varslet en fælles beregningsmodel på tværs af landene, og det betyder et forventet fald i forhold til den danske model.

- Der har desværre været metodefrihed i forhold til, hvordan de enkelte EU-lande har indberettet til EU. Det bliver i fremtiden ens, så EU kan sammenligne landene. Danmark har beregnet efter, hvad er blev indsamlet til genanvendelse. Så selvom noget bliver kasseret i behandlingsprocessen, har det talt med. Den nye beregning går på, hvor meget der faktisk bliver genanvendt, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Så selvom 90 af det indsamlede madaffald bliver genanvendt, så skal der yderligere tiltag til for at være sikre på, at Varde Kommune er over grænsen i 2022.

Selvom målet på de 50 % bliver nået i 2022, så kan kunderne og DIN Forsyning ikke læne sig tilbage og hvile på laurbærbladene. EU's krav dikterer nemlig, at der senest i 2035 skal genanvendes 65 procent af husholdningsaffald.

- I løbet af efteråret kommer vi ud og snakker med alle boligforeninger og større udlejningsselskaber. Vi regner med, at alle boligblokke frasorterer madaffald inden nytår. Samtidig går vi så småt i gang med at se på affaldssortering generelt ude ved sommerhusene. Så der kommer til at ske en masse på affaldsområdet de næste to-tre år, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Får vi flere skraldespande?

På Christiansborg er blækket knap tørt på den nye klimaaftale, men hos Varde Kommune og DIN Forsyning går snakken allerede om, hvordan kommunen skal leve op til de nye krav om at skulle indsamle 10 forskellige affaldstyper.

- I forhold til, hvad vi indsamler nu, vil der ske nogle ændringer. Vi må fx ikke blande metal, glas og plast i fremtiden. Samtidig skal vi indsamle fødevarekartoner, farligt affald og tekstiler. Det er i sidste ende Varde byråd, der beslutter ordningen, fortæller Jens Stræde Bondesen.

Han kan derfor ikke sige noget om, hvordan fremtidens model bliver for Varde Kommune, men han glæder sig over, at mere affald er på vej væk fra forbrændingen.

- Det giver ikke mening at brænde affald, der kunne have været genanvendt. Derfor giver det god mening at sortere de her affaldstyper fra. Vi håber da også, at nogle lokale virksomheder kan aftage nogle af de ting, der indsamles. Det ville da være fantastisk.

Vent venligst...