03-06-2020

Tarif får vores kunder til at udnytte varmesystemet mere optimalt

Motivationstariffen indgår som et element i vores beregning af vores kunders samlede udgift til varme. Som varmekunde hos DIN Forsyning følger vi derfor, hvor effektivt du udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem. Det kan vi se ud af den årlige, gennemsnitlige returtemperatur på din varmemåler, som tariffen bliver beregnet ud fra.

En lavere returtemperatur betyder et mindre varmetab i vores fjernvarmerør, og virkningsgraden på varmeproduktionen bliver bedre, hvilket betyder færre omkostninger. I runde tal betyder 1 ⁰C lavere returtemperatur, at omkostningerne ved at producere fjernvarme reduceres med ca. 1 mio. kr. om året.

Motivationstariffen skal derfor motivere vores kunder til at udnytte varmesystemet mere optimalt.

Ca. 1300 kunder skulle betale et tillæg i 2019
Ved årsopgørelsen for 2019 fik ca. 8.300 kunder rabat på deres varmeregning, da deres returtemperatur var lavere end 31 ⁰C, og ca. 1.300 skulle betale et tillæg, da deres returtemperatur var højere end 45 ⁰C.

Vi følger derfor vores kunders returtemperaturer og sender et statusbrev efter 1., 2. og 3. kvartal til de kunder, som vil få et tillæg til deres fjernvarmeregning, når året er omme – hvis altså returtemperaturen fortsætter i dette niveau. Det gør vi i håb om, at de vil kontakte deres lokale VVS’er, så de kan få udbedret deres varmeinstallation og dermed reducere eller helt fjerne tillægget.

Status efter 1. kvartal i 2020
Efter opgørelsen for 1. kvartal 2020 kan vi se, at antallet af statusbreve er blevet færre. I modsætning til sidste år, hvor vi sendte ca. 1.400 statusbreve afsted, har vi for samme periode i år udsendt ca. 1.200 breve. Det til trods for at vi i 2020 har skærpet kravet til returtemperaturen med 1 ⁰C. Samlet set er returtemperaturen ca. 1 ⁰C lavere efter 1. kvartal i år end i samme periode sidste år.

I 2020 giver vi rabat ved en returtemperatur, der er lavere end 30⁰C, og et tillæg ved en temperatur højere end 44 ⁰C.

Læs mere om Motivationstariffen på vores hjemmeside her.

Vent venligst...