28-05-2020

Rester fra slagtet vildt skal ikke i madaffald

Vi har i de seneste måneder udrullet en ny affaldsordning, hvor borgerne i fremtiden skal frasortere madaffald. I den forbindelse har flere jægere henvendt sig med spørgsmål til, hvordan resterne fra slagtet vildt skal afskaffes.

Indvolde mv. fra fx kronvildt er klassificeret som animalske biprodukter med egen lovgivning. Hverken DIN Forsyning eller de efterfølgende modtagere af madaffaldet har licens til at modtage animalske biprodukter. Derfor vil det være imod lovgivningen at putte resterne som madaffald. (Læs her

Indvolde, knogler og skind mv. skal derfor afleveres hos en aftager med licens. Jægerforbundet skriver på deres hjemmeside, at ” Mindre mængder slagteaffald fra vildt kan lægges i en plastpose og smides i ens egen skraldespand til forbrænding.” (Læs her

Dette bekræfter vi; mindre mænger kan godt komme i egen skraldespand, såfremt man har plads deri og den ikke bliver for tung i forhold til arbejdstilsynets regler for skraldemandens arbejdsforhold (en 240 liter skraldespand må max veje 35 kg).

To muligheder

Har man som jæger større mængder af denne type affald, er der to muligheder.

Det er muligt at aflevere animalske biprodukter fra private på behandlingsanlægget AFLD i Tarm (Vardevej 83 A, 6880 Tarm, tlf.: 97 37 33 77). Her faktureres per indleveret kilo. Det indleverede skal være forsvarligt pakket til transport.

DAKA har en afhentningsordning, Daka SecAnim, hvor man kan få en skraldespand ud til sine animalske biprodukter. Når der er affald, kan der bestilles en afhentning. Der faktureres per afhentning og kilo. Yderligere oplysninger kan indhentes på tlf. 7928 4047.

Vent venligst...