28-05-2020

I Varde Kommune er der også fokus på at genere mindst muligt

DIN Forsyning mødes ca. én gang om året med Varde Kommune for at drøfte DIN Forsynings graveprojekter de kommende fem år. Det gør vi primært for at forhindre, at Varde Kommune lægger asfalt, som vi kort tid efter kommer og graver op igen. På mødet finder vi dog også strækninger, hvor Varde Kommune og DIN Forsyning kan lave samgravning, så vi generer vores kunder mindst muligt.

Sådan foregår planlægningen
Planlægningen foregår således, at Varde Kommune indkalder til et møde. På mødet gennemgår vi en liste med steder, hvor kommunen har planer om at asfaltere større vejstrækninger i det kommende år. Er der sammenfald mellem deres asfaltarbejde og vores planer om gravearbejde inden for de kommende fem år, udsættes asfaltarbejdet, til vores arbejde er udført. Når vi hos DIN Forsyning har fået afgrænset et nyt graveprojekt, indkalder vi Varde Kommune og alle kendte ledningsejere til et møde. Her er formålet at afklare interessen i samgravning. 

Eksempler på samgravningsprojekter
DIN Forsyning og Varde Kommune har siden 2017 lavet samgravning i Varde midtby, hvor vores seneste projekt i gågaden lige er blevet færdigt. I Varde midtby er gaderne smalle – nogle steder meget smalle – og ofte ligger varme-, vand- og kloakledningerne i lag. Her bliver ledningsarbejdet for hver forsyningsart ofte udført lige efter hinanden, hvorefter de bliver dækket til med jord og får en ny belægning. De steder, hvor vejene er bredere, sker arbejdet dog ikke altid i forlængelse af hinanden. Processen er derfor anderledes, men vi gør, hvad vi kan for at genere mindst muligt.

Pt. er vi i samarbejde med Varde Kommune også i gang med at planlægge samgravning i Nørre Nebel.

Vent venligst...