30-04-2020

Kunderne kan trygt drikke vandet fra hanen

DIN Forsyning leverer drikkevand, der er rent og overholder alle gældende krav. Alligevel lurer udfordringer i fremtiden, og jagten på nye vandressourcer er i gang.

Vi har alle brug for vand i vores hverdag, og selvom kunderne i Varde og Esbjerg kommuner trygt kan drikke vandet fra hanen, er DIN Forsyning udfordret af pesticider i grundvandet. Jagten på nye vandressourcer er derfor sat i gang, for det handler om at være på forkant, så kunderne også i fremtiden kan have tillid til drikkevandet. 

Drikkevandet er godt og sikkert
DIN Forsyning leverer drikkevand, der er rent og overholder alle gældende krav. Eric Lauridsen, afdelingsleder i Projekt Vand og Varme, DIN Forsyning, udtaler:

-Alle analyser bekræfter, at drikkevandet er godt og sikkert. Vandet overholder alle gældende krav.

DIN Forsyning udtager langt flere prøver af drikkevandet, end loven kræver. Vandet analyseres for en lang række stoffer – både naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer.

Pesticider i drikkevandet
Det er vigtigt at understrege, at drikkevandet er godt. Alligevel er DIN Forsyning udfordret, når der bliver fundet pesticider i grundvandet. Pt. er der fundet pesticider på tre af vores kildepladser:

-Den største udfordring findes på kildepladsen i Varde. Her er alle boringer ramt af pesticider, og der er fundet flere forskellige typer. Kildepladserne i Bramming og Astrup er også ramte – dog i mindre grad, fortæller Eric Lauridsen.

DIN Forsyning har de pågældende steder tilrettelagt indvindingen således, at vi kan undgå udsving i pesticidindholdet og kan producere drikkevand med lavest muligt indhold af pesticider. På trods af udfordringer, overholder drikkevandet fra alle vandværker grænseværdien for pesticider.

På jagt efter nye vandressourcer
DIN Forsyning undersøger løbende grundvandets kvalitet på både kildepladserne og i oplandet.

-Vi arbejder på at klarlægge, om der er andre pesticider, som i fremtiden kan give problemer på vores kildepladser. Samtidig må vi være realistiske og overveje, om de ramte kildepladser kan fortsætte med indvinding af drikkevand, udtaler Eric Lauridsen.

Hvad kildepladsen i Varde angår, er det allerede blevet besluttet, at den skal tages ud af drift. Pesticidindholdet giver store udfordringer i den daglige drift, og der er ikke udsigt til, at udfordringen bliver mindre. DIN Forsyning har derfor været på jagt efter nye vandressourcer, som er egnet til drikkevand, i Varde-området.

-Vi har fundet et dybt og velbeskyttet grundvandsmagasin i Vittarp, og vores undersøgelser har hidtil vist, at vandet er af meget god kvalitet og uden indhold af pesticider. Vi har derfor søgt om tilladelse til at etablere en række boringer i området, og vi håber på at kunne starte borearbejdet senere i år. Det handler om at være på forkant, så kunderne også i fremtiden kan have tillid til drikkevandet, afslutter Eric Lauridsen, afdelingsleder i Projekt Vand og Varme, DIN Forsyning.

Vent venligst...