27-04-2020

Stabil forsyning i en corona-tid

Corona eller ej, så skal der være vand i hanen, varme i radiatoren, og vi skal kunne komme af med vores spildevand og affald. Det er med til at sikre stabilitet i hverdagen i en ellers anderledes verden. Det fortæller direktør i DIN Forsyning, Christian Udby:

- Det er normalt meget vigtigt for os, at vores kunder oplever, at vi leverer stabile ydelser til dem. At vores privatkunder er afhængige af vores ydelser er rimelig indlysende, men også mange virksomheder har brug for fx stabil levering af vand eller varme for at opretholde deres produktion. Og vi gør alt, hvad vi kan for, at vores drift også i denne tid kører stabilt. Det kræver, at vi i øjeblikket på mange områder må tænke i nye løsninger og måder at gøre det på. Eksempelvis har vi delt vores driftsfolk op i forskellige teams på tværs af afdelinger, som gør os mindre sårbare over for smitte, ligesom de har fået nye mødesteder, fortæller han.

Kloakken skal stadig renoveres
En af de vigtige opgaver, der stadig skal løses, er at sørge for, at kloakken er velfungerende. Og derfor skal kloakrørene stadig vedligeholdes. Utætte kloakrør er skidt for miljøet, for de gør, at spildevand kan sive ud i jorden i stedet for at blive ledt hen på renseanlægget.

- Vi arbejder videre med renovering af kloakken, stort set som vi plejer. Den største forskel er, at koordinering og aftaler med entreprenørerne mest foregår over Skype. Men selvfølgelig er der også opgaver, som ikke kan klares hjemmefra – såsom tilsyn med renoveringerne. Og der tager vi afsted og mødes med entreprenøren på stedet, selvfølgelig på behørig afstand af hinanden, fortæller Niels, der er ingeniør i DIN Forsyning og har til opgave at koordinere kloakrenoveringer.

Nye løsninger
Niels oplever, at han og kollegerne må tænke anderledes og prøve at finde nye løsninger:

- Vi lærer noget af at tænke i nye baner. Fx har vi meget fokus på at lave et endnu mere grundigt forarbejde end vi plejer, når vi skal sætte en entreprenør i gang med en ny opgave. Normalt mødes vi på stedet og laver aftaler, ser på kort med mere, men nu hvor det er blevet langt mere besværligt, lægger vi rigtig meget vægt på forarbejdet. Og det har vist sig – måske ikke overraskende - at være godt givet ud, fortæller han.

Nye samarbejder på tværs
Og ifølge Christian Udby gælder det i det hele taget om at gribe de muligheder for at blive klogere, som situationen byder på:

- Der er masser af læring at hente i øjeblikket, når vi tvinges til at tænke nyt. Og det er vigtigt, at vi husker læringen, også når vi forhåbentlig igen står i en mere normal hverdag på et tidspunkt. I øjeblikket tænker vi over at udnytte medarbejdernes kompetencer i andre sammenhænge end normalt, hvilket også i fremtiden kan inspirere til nye samarbejder og endnu bedre måder at gøre tingene på, slutter han.

 

Billedet viser et ældre kloakrør fra 70'erne, som ikke kunne mere og derfor står for en udskiftning. 

Vent venligst...