23-04-2020

Vi ønsker at genere mindst muligt

DIN Forsyning mødes én gang om året med Esbjerg Kommune for at planlægge alle graveprojekter hen over en periode på fire år. Det gør vi for at forhindre gentagne gravearbejde på samme strækning inden for kort tid og genere vores kunder mindst muligt.

Sådan foregår planlægningen
Planlægningen udføres med input fra private vand- og varmeværker i Esbjerg Kommune, hvorefter vi ved hjælp af et program udarbejder såkaldte samgravningsprojekter de steder, hvor der er sammenfald. 

Når planen er færdig, skal den godkendes af en styregruppe bestående af ledere hos DIN Forsyning og i Esbjerg Kommune, hvorefter den bliver sendt til ledningsejere, der kan have interesse i samgravning. Der kommer dog løbende nye projekter til, som ligeledes sendes ud til ledningsejere med henblik på at undersøge muligheden for/interesse i samgravning.

En koordineringsgruppe følger op på, at projekterne bliver udført, og kommer med input til, hvordan arbejdet udføres på den mest optimale måde.

Målet med samgravningsprojekter er at genere mindst muligt
Målet med samgravningsprojekter er, at vores kunder i Esbjerg Kommune skal generes mindst muligt. Som udgangspunkt har vi en målsætning om, at der ikke skal graves i samme område i minimum fem år efter, at vi har gravet i forbindelse med en planlagt renovering. Uplanlagte brud, som kræver reparationer, tæller ikke.

Det kan for udefrakommende virke ulogisk at observere samgravningsprojekter, da vi f.eks. ikke kan arbejde med fjernvarme og spildevand på samme tid. Kunder kan derfor opleve, at vi graver ned, dækker til med jord, og kommer og graver igen. Der er dog en faglig begrundelse for de ting, der sker. Selvom samgravning typisk er dyrere, end hvis projekterne skulle udføres separat, er fokus altså på at genere mindst muligt.

Vent venligst...