24-03-2020

Overfyldte miljøstationer

Vi har ad omveje hørt, at der på nogle lokale facebookgrupper er blevet debatteret anvendelsen af miljøstationer. DIN Forsyning har ikke adgang til alle lokale grupper, og kan derfor ikke agere efter opslag sådanne steder. Flere steder er medlemmerne forargede over mængden af affald, og flere opfordrer også til selvjustits og til selvkontrol hos gerningsmændene.

Genbrugspladsen er et samlingssted

Vi betragter ikke genbrugspladserne som livsnødvendige for samfundet, som vi fx gør det ved dagrenovation. Derfor er lukning af vores genbrugspladser for private et velovervejet valg, vi har truffet i DIN Forsyning. Der er ikke en sundhedsfaglig begrundelse herfor, men udelukkende for at undgå at mødes med risiko for smittespredning i samfundet. Helt i tråd med Sundhedsministeriets udmeldinger.

Mange af vores brugere arbejder i øjeblikket hjemmefra, foråret står for døren, og det er tid til udeliv og oprydning. Det betyder, at flere plejer at køre på genbrugspladsen med affald, og når pladserne er lukket, hvad gør man så?

Miljøstationer overfyldte

Vi har i weekenden set, at vores miljøstationer bugner med al slags affald. Affald, man under normale forhold ville aflevere på vores genbrugspladser. Det er ikke unormalt, at der ligger affald på miljøstationerne. Der har altid været en eller to om ugen, der ikke respekterer reglerne og tømmer affald af ved siden af. Det er dog sjældent, at vi oplever det på så mange miljøstationer på én gang.

Som en konsekvens heraf har vi nu har ændret tømningsfrekvensen på vores miljøstationer. De vil fremover blive tømt tre gange om ugen. De vil blandt andet blive tømt fredag inden weekenden og igen om mandagen efter weekenden. På den måde håber vi på, at alt ikke bliver oversvømmet af affald. Det bliver en ekstra udgift for os, men på den anden side kan vi heller ikke bare lade affaldet ligge. Vi er også klar over, at når vi fjerner affaldet, så vil nogle se det som en legitimering af fortsat at smide det: det ender jo på genbrugspladsen. Vores erfaring er dog, at hvis vi ikke fjerner det, vil den næste have mindre dårlig samvittighed med lige at smide sit affald også.

Behold dit genanvendelige affald derhjemme

Vi forstår godt, at det kan være rigtigt trælst ikke at kunne komme af med sit affald på genbrugspladser. Men det betyder ikke, at man har lov til at smide det på vores miljøstationer. Vi vil gerne opfordre til genbrug, men vores holdning er, at det ikke kan være meningen, at vi skal bruge mange ekstra udgifter på rydde op efter andre. Derfor vil vi henstille til, man ikke smider sit affald på vores miljøstationer. Vi vil bede alle om at beholde sit affald hjemme hos sig selv, vise samfundssind og ikke mindst tålmodighed. Vores samfundskrise overgår langt mere end genbrug.

 

Fakta om miljøstationer

En miljøstation er en ubemandet mini-genbrugsplads, hvor du kan komme af med de små genavendelige affaldstyper fra hverdagen. Selve cotaineren er helt eller delvis nedgravet og indkastet er lille.

Kan du ikke få dit affald ned i miljøstationen, så tager du affaldet med hjem igen.

Vores miljøstationer har tre forskellige størrelser. På denne side kan du taste din adresse og se, hvad du kan komme af med på den nærmeste miljøstation.

Alm. miljøstation

 • Dåser
 • Pap
 • Papir
 • Glas
 • Hård plast
 • Plastfolie
 • Metal
 • Batterier
 • Småt brændbart og husholdningsaffald

Supermiljøstation

 • Det samme som en alm. miljøstation
 • Porcelæn
 • Lyskilder
 • Småt elektronik
 • Spraydåser

Supermiljøstion med haveaffald (Tistrup og Ansager)

 • Det samme som en supermiljøstation
 • Haveaffald

Vent venligst...