12-03-2020

Corona - vi er på vagt

En stabil vand- og varmeforsyning og en sikker håndtering af spildevand og affald er en uundværlig del af et velfungerende samfund. Derfor prioriterer vi forsyningssikkerheden i den kommende tid.

Vi har truffet en række sikkerhedsforanstaltninger i lyset af corona-pandemien. Fokus er at minimere risikoen for, at vores drift og dermed forsyningssikkerheden bliver påvirket af den aktuelle smittefare. Det gælder både direkte smitte, men også for at mindske risikoen for, at en hel afdeling kommer i karantæne.

Sikkerhedsforanstaltningerne betyder, at vi løbende indfører nødberedskab på flere områder. For medarbejderne betyder det store omvæltninger, men som kunde skal du vide, at vi prioriterer forsyningssikkerheden højt.

Alle vores driftsafdelinger er blevet delt op, så vi kører i mindre teams, der ikke har fysisk kontakt med hinanden. Dermed mindskes risikoen for, at hele afdelinger kommer i karantæne eller bliver smittet. Uagtet forsyningsart vil der som sædvanlig altid være døgnvagter på arbejde i tilfælde af brud eller driftsproblemer.

 

Drikkevand:
Du kan ikke blive smittet med coronavirus igennem drikkevandet. Tværtimod opfordres alle til at bruge så meget vand som nødvendigt ved fx håndvask.

Der er ingen tegn på, at drikkevandsforsyningen vil blive påvirket på nuværende tidspunkt.

Fjernvarme:
Der er ingen tegn på, at fjernvarmen vil blive påvirket på nuværende tidspunkt.

Spildevand:
Der er ingen tegn på, at spildevandsdriften vil blive påvirket på nuværende tidspunkt.

Alle planlagte kundeaktiviteter (informationsmøder, åben skurvogn mv.) er aflyst.

Affald:
Der er ingen tegn på, at afhentning af restaffald og madaffald vil blive påvirket på nuværende tidspunkt.

(OPDATERET 30. marts) På genbrugspladserne er der lukket for private fra tirsdag den 17. marts til og med mandag den 30. marts. Se mere info her.

Kundeservice:
Det vil stadig være muligt at komme i kontakt med vores kundecenter. Vi opfordrer til, at du – frem for at møde op hos os – i stedet kontakter os via kundecenter@dinforsyning.dk, facebook eller bruger vores selvbetjeningsmuligheder.

I kundecenteret har vi lav bemanding, så du må forvente en længere sagsbehandlingstid end normalt.

Vent venligst...