28-01-2020

Robotteknologi højner kvaliteten og skaber tid til bedre kundeoplevelser

Kundecenteret har netop hilst vores nye mandlige kollega, Hubot, som vi har valgt at kalde ham, velkommen i afdelingen. Hubot er et stykke software, der kan udføre administrative opgaver. Udover at mindske fejl og dermed højne kvaliteten i opgaverne, skaber vores administrative robot mere tid til bedre kundeoplevelser.

Om Hubot
Den robotteknologi, som vi indfører i DIN Forsyning, er et stykke software, der kan udføre administrative opgaver på tværs af dokumenter og systemer. Administrative, manuelle opgaver med mange gentagelser og højt tidsforbrug er egnede opgaver for robotten. Robotten kan dog også være gavnlig, selvom opgaven kræver menneskelige beslutninger. Robotten kan udføre standardopgaverne og lade brugeren beslutte, når der er behov for det. I første omgang skal Hubot varetage den opgave, det er, at flytte noget fra ét system til et andet. Hubot skal dog med tiden løse flere opgaver.

Høj kvalitet og bedre kundeoplevelser
En robot laver det, den er programmeret til. Det betyder, at Hubot mindsker fejl og dermed højner kvaliteten i opgaveløsningen, hvilket er ét af målene ved at indføre robotteknologi. Et andet mål er at fjerne administrative opgaver med høj frekvens og højt tidsforbrug fra medarbejderne i Kundecenteret, så de i stedet er mere tilgængelige for vores kunder. Den sparede tid skal med andre ord gå til mere krævende opgaver og bedre kundeoplevelser.

Del siden:
Vent venligst...