18-12-2019

Innovativ spildevandsbehandling: Strøm fremfor kemikalier

DIN Forsyning og en række samarbejdspartnere tester en miljøvenlig teknologi - elektrokoagulering - i spildevandsbehandlingen på renseanlæg.
Potentialet i metoden bliver undersøgt i et udviklingsprojekt støttet af DANVA. Resultatet kan få betydning for den danske spildevandsbranche.
  

Når spildevand bliver behandlet på et renseanlæg, er adskillelsen af fosforen fra spildevand afgørende.
I dag tilsætter man ofte kemi (typisk jern eller aluminium) for at opnå en effektiv separation - som element i i behandlingen af spildevand, inden det renset kan ledes ud i vandmiljøet.
Desværre følger der med kemien bl.a. høj slamdannelse og arbejdsmiljømæssige risici.

Nu undersøger DIN Forsyning m.fl. et alternativ: Elektrokoagulering.

Metoden er velkendt fra industrien, men ikke brugt i spildevandsbranchen.
Ved elektrokoagulering frigives jern/aluminium fra elektroder og binder sig til fosforen, som når man på traditionel vis tilsætter kemikalier. Metoden rummer flere fordele, bl.a. en reduktion i medarbejderhåndtering af ætsende kemikalier.

Branchesamarbejde med støttemidler fra DANVA
DIN Forsyning tester elektrokoagulering i samarbejde med Grindsted Renseanlæg A/S, BlueKolding A/S, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og AL-2 Teknik A/S på en række renseanlæg.
Udviklingsprojektet, kaldet ELEKTROSEP, bliver støttet med 500.000 kr. fra Dansk Vand- og Spildevandsforening og er netop igangsat.

Forsøg på Rens Vest
I projektet vil metoden blive testet fire steder i løbet af første halvår 2020.
Hos DIN Forsyning foregår det på Renseanlæg Vest i Esbjerg. Her kommer elektrokoaguleringen forventelig til at virke via placering af ’metalblokke’ ved indløbet til primærtanken.

Første fase i projektet løber til efteråret 2020, hvor der samles op på erfaringer fra renseanlæg mm. Herefter afklares, om der er nok potentiale i metoden til at gå videre med en fase 2.
Følg med i nyt her på hjemmesiden.

Fakta:

Sådan fungerer elektrokoagulering

 • Der passerer en strøm gennem spildevandet for at tilskynde faste stoffer til at klumpe sammen.
 • Jern/aluminium frigives fra elektroder og binder sig til fosforen, som synker til bunden.


Udpluk af fordele/ ulemper ved elektrokoagulering vs. traditionel koagulering:

 • Fordele:
  • Lavere driftsomkostninger
  • Lavere pH-påvirkning
  • Mindre slamproduktion
  • Reduktion i håndtering af ætsende kemikalier
    
 • Ulemper:
  • Opløsning og udskiftning af elektroder
  • Svær styring af jerndosering, da øget spænding kan medføre konkurrerende reaktioner i stedet for øget jernfrigivelse
Del siden:
Vent venligst...