04-12-2019

Se Priser 2020

DIN Forsyning foretager store investeringer i bl.a. klimatilpasning, vand- og fjernvarme-ledningsnettene. Det er med til at sikre vores kunder en stabil, effektiv og velfungerende forsyning i høj kvalitet.

Investeringerne indgår i forsyningspriserne, der nu er klar for 2020. Priserne stiger og falder.

Fald i spildevandspris
På spildevandsområdet bruger vi i 2020 over 200 mio. kr. på bl.a. at geare kloakkerne i Esbjerg og Varde kommuner til fremtidens nedbør.
Trods det høje investeringsniveau falder spildevandsprisen næste år som afledt effekt af lovgivning.

- Vores spildevandsselskab er underlagt Vandsektorloven, hvor indtægter skal holdes inden for Forsyningssekretariatets udstukne økonomiske ramme. Den ramme er reduceret i forhold til 2018, og det medvirker til et fald for kunderne i den forbrugsafhængige pris, fortæller Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning.
Spildevandsprisen sænkes således næste år med 313 kr. for en standardfamilie* (se definition nederst).

Beskedent løft i vandpris
Vandkunderne får i 2020 en mindre prisstigning på 70 kr. Det skyldes bl.a., at DIN Forsyning i Esbjerg og Varde kommuner investerer stort i sikring af rent drikkevand, bl.a. med nye vandboringer i Esbjerg og Vittarp ved Varde.

- Det skal medvirke til, at vi kan opretholde vandforsyningen i fremtiden, siger Anders Linde.

Varmepris afhænger af kommune/bopæl
Varmepriserne i Esbjerg og Varde er i proces med at blive harmoniseret som følge af selskabsfusionen i 2015. Det sker over en 5-årig periode. Derfor er prisen på varme stadig forskellig for de to områder.  

Næste år stiger den ca. 10% i Esbjerg, svarende til 1.076 kr. for en standardfamilie. Trods stigningen ligger varmeprisen i Esbjerg dog stadig i den lave ende af fjernvarmepriserne i Danmark. Stigningen skyldes langt overvejende, at kunderne i Esbjerg i 2019 har nydt godt af en lavere pris på grund af tilbagebetaling af en overdækning fra tidligere år. Det ophører og gør i sig selv næste års varme otte procent dyrere.

Fjernvarmen bliver næste år billigere for kunderne i Varde. Det skyldes blandt andet, at de i 2019 har betalt tilbage på en underdækning fra tidligere år, og nu kan lægge dette efterslæb bag sig. Samlet kan en standardfamilie i Varde se frem til lavere varmeudgift i 2020 på knap 560 kr.

Øgede udgifter til tømning for affaldskunder i Varde
I 2020 træder den nye madaffaldsordning i Varde Kommune i kraft. Det grønne tiltag medfører øgede omkostninger til tømning af de todelte skraldespande. Det samme gælder tømning af genbrugsspande efter opgaven har været i udbud.
Sammen med stigende priser hos AFLD for affaldsforbrænding påvirker det affaldsprisen, så den i 2020 øges med 139 kr. årligt for en standardfamilie.

*En standardfamilie defineres ved: et hus på 130 m2, et forbrug på vand på 130m3 og varme på 65,16 GJ eller 18,1 MWh - og for affaldskunder i Varde: en 240 liter beholder med 26 tømninger årligt.
 

Se Priser 2020

Her finder du vores priser for 2020.

  • Vand
  • Spildevand
  • Varme (pris afhænger af, hvilken kommune man er bosiddende i)
  • Affald (gælder for kunder bosidddende i Varde Kommune)

 

 

Del siden:
Vent venligst...