25-10-2019

Klik for større billede

Tarif motiverer varmekunder

DIN Forsyning indførte Motivationstariffen d. 1. januar 2019. Den skal få kunderne til at udnytte fjernvarmesystemet bedre.
Tariffen bliver beregnet ud fra den enkelte varmekundes returtemperatur, som vi fjernaflæser på deres varmemålere. Tallet fortæller om, hvor godt vores fælles varmesystem bliver udnyttet, hvilket i høj grad er påvirket af, hvor godt kundernes varmeanlæg fungerer.

DIN Forsynings halvårs-opgørelse viser, at kundernes samlede returtemperatur er faldet ca. 5%. Det medfører bl.a. mindre varmetab i ledningsnettet til gavn for klima, kunder og økonomi.

En grad – en million kr. i besparelse
Efter 1. halvår 2019 lå den samlede returtemperatur på 38,1°C og er dermed faldet knap to grader fra ca. 40°C i tilsvarende periode i 2016-18.

- Det er en glædelig udvikling. Faldet i returtemperatur markerer, at vores varmekunder på kort tid er blevet meget mere opmærksomme på, hvordan deres fjernvarmeanlæg kører i dagligdagen og dermed, at de selv kan være med til at sikre, at deres varmeregning er lavest mulig, siger John Elmertoft, DIN Forsynings projektleder på Motivationstarif-projektet og fortsætter:

- Det har stor betydning. To grader lyder måske ikke af meget. Men en tommelfingerregel siger, at for hver grad den samlede returtemperatur falder, sparer DIN Forsyning en mio. kr. i omkostninger bl.a. på grund af mindre varmetab i ledningsnettet. En besparelse der i sidste ende har indflydelse på varmeprisen til gavn for kunderne.

Klimaet vinder også på en øget udnyttelse af varmesystemet, bl.a. på grund af en bedre virkningsgrad på nogle at de varmeproducerende enheder i vores system. Det betyder, at CO2-udledningen til at producere fjernvarmen bliver reduceret.

Færre ’merudgifts-kunder’
Motivationstariffen skal give en mere fair varmeafregning. Den indebærer derfor, at de kunder, der udnytter varmen i fjernvarmevandet effektivt, får rabat. Til gengæld er der en merudgift til de kunder, der udnytter fjernvarmen dårligt.
DIN Forsyning har hvert kvartal i år sendt service-info i form af statusbreve til samtlige kunder, der har udsigt til en tarif-merudgift på varmeregningen for 2019.

- Heri oplyser vi kunden om deres forventede, beregnede merudgift, og opfordrer dem bl.a. til at få kontrolleret deres varmeanlæg af en autoriseret VVS-installatør. Efter 1. kvartal sendte vi ca. 1.400 statusbreve ud og efter 3. kvartal var tallet ca. 1.340 breve. Faldet understøtter tendensen med øget opmærksomhed på tariffen og varmeanlægget, fortæller John Elmertoft.

Den endelige konsekvens af Motivationstariffen for 2019 kendes først i forbindelse med varmeopgørelsen for året, som DIN Forsyning leverer til kunderne i februar 2020. 
Læs mere om Motivationstariffen.


DIN Forsyning halvårs-opgørelse, varmekundernes samlede returtemperatur:

1. halvår      Returtemperatur i °C
2016           40,1
2017           39,8
2018           39,9
2019           38,1

Vent venligst...