23-10-2019

Klik for større billede

Varde Renseanlæg bliver mere driftsikkert

Når toiletpapir, vatpinde, bind og andet synligt affald ankommer til Varde Renseanlæg, ’siger’ to nye store riste nu velkommen og sorterer skidtet fra.  Ristene har hver en spildevandskapacitet på 2500 m3/h og erstatter to udtjente, lidt mindre riste og vil give en bedre rensning.
Dermed sikrer de nye riste også i højere grad mod nedbrud i de efterfølgende renseprocesser på anlægget.

Mere kapacitet og større driftssikkerhed
Ristene er en del af flere forbedringer på Varde Renseanlæg, der udover fokus på vedligehold af indløbsristene primært omhandler større driftssikkerhed samt større behandlingskapacitet.
Tiltagene sikrer, at vores kunder også fremover kan regne med en stabil og sikker håndtering af spildevand på anlægget – på en miljøvenlig måde og i høj kvalitet. Budgettet for det samlede projekt, der ikke er helt færdigudført, er på 7,5 mio. kr. 

Renoveringen omfatter også mere bundbeluftning, fire nye omrørere og en optimeret blæserstyring i forbindelse med renseprocessen. Det vil øge den organiske kapacitet. Udover at geare anlægget til at håndtere mere spildevand, så kaster det også en pæn el-besparelse af sig på knap 50.000 kWh/år.

Sidste etape i optimeringen af renseanlægget er dels at øge den hydrauliske kapacitet i efterklaringstankene og en ny returslampumpestation. Sidstnævnte forventes udover forbedrede slamegenskaber og drift også at give en årlig el-besparelse på 80.000 kWh. El-besparelser, der i sidste ende kommer vores kunder til gode. 

Vi fornyer også kloakken
Optimeringen af renseanlægget sker i parløb med vores generelle indsats med separatkloakering. Her skiller vi ledninger til spildevand fra regnvandsledninger rundt om i Esbjerg og Varde kommuner. Det er med til at sikre, at vores renseanlæg kan bruge kræfterne på at rense spildevand og ikke også regnvand – kernen i vores spildevandsdrift.

 

Fakta – om Varde Renseanlæg

  • blev opført i 1975, udbygget i 1992 samt løbende forbedret
  • håndterer spildevand fra Varde by, Orten, Tinghøj, Janderup, Billum og Kærup. Desuden renser det spildevand fra hele Blåvandshuk-området samt Oksbøl, der pumpes til anlægget via en stor pumpestation i Oksbøl
  • det rensede spildevand ledes til Varde Å
  • håndterer opkoncentreret spildevandsslam fra Nr. Nebel, Outrup, Sig, Nordenskov og Agerbæk. Slammet køres på landbrugsjord som gødning ca. to gange om året


Rist 1 finder sin plads på Varde Renseanlæg:

 

 

Vent venligst...