06-09-2019

Adoptionsklasse på besøg på Esbjerg Vandværk

Som en del af projektet ”Virksomheder adopterer skoleklasser” har vi i dag haft besøg af 3. d fra Vitaskolen i Esbjerg.

Besøget foregik på Esbjerg Vandværk og startede ud med en kort opfølgning på DIN Forsyning som virksomhed. Herefter fik eleverne en rundvisning på værket og løste opgaver med vand i fokus.

Vi siger tak for en hyggelig formiddag og ser frem til næste gang.

Baggrund
”Virksomheder adopterer skoleklasser” er mødet mellem social ansvarlighed og den åbne skole. Projektet går i korte træk ud på, at virksomheder – både private og offentlige – indleder et længerevarende samarbejde med en skoleklasse. Partnerskabet påbegyndes som udgangspunkt i 1. klasse, så virksomheden følger eleverne gennem hele deres skolegang til og med 9. klasse. Udover at give eleverne kendskab til både uddannelses- og erhvervsmuligheder – og de forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked – er der også mulighed for et samarbejde mellem virksomhed og elever om innovation og produktudvikling. RelationsNetværket er initiativtagerne bag projektet, og som forum for både private og offentlige virksomheder ønsker de blandt andet at fremme lokal social ansvarlighed.

Del siden:
Vent venligst...