09-07-2019

Lerpøt vandværk klar til varm sommer

For et år siden blev Lerpøt Vandværk, der forsyner Varde med drikkevand, ramt af en defekt, som reducerede kapaciteten. Normalt ville det ikke have haft stor betydning for kunderne, men kort efter ramte en dansk sommer, når den er bedst. Flere uger med varmt vejr fik vandforbruget til stige. DIN Forsyning måtte ud og bede kunderne om at undlade havevanding, så der var drikkevand nok til både mennesker og dyr.

- Det var en rigtig skidt situation, men vores kunder var gode til at undlade at bruge vand til andet end det nødvendige. Så både de mange kreaturer og alle vores kunder fik vand over sommeren, fortæller Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning.

Vand nok til alle

Nu melder DIN Forsyning ud, at der vil være vand nok til alle, selv hvis sommeren bliver varm.

- Vi har fået repareret de filtre, der var problemer med. Samtidig har vi fået etableret en forbindelse mellem vores ledningsnet i Esbjerg og Varde, så der kan komme ekstra vand til, hvis det skulle knibe for vandværket at følge med, fortæller Anders Linde, der har fulgt projektet tæt gennem de sidste måneder.

Bedre forsyningssikkerhed

Kunderne i Varde står efter uheldet på vandværket væsentlig bedre stillet end før. Med en forsyningsledning fra Esbjerg og efter et større servicetjek af vandværket er forsyningssikkerheden bedre end før.

- Vi har prøvet at lukke ned for vandværket og kun bruge forsyningen fra Esbjerg i noget tid. Det er ikke en 100 % erstatning, og det tærer på vandressourcer til Esbjerg, men det kunne lade sig gøre, fortæller Anders Linde.

Generelt råd: spar på vandet

Selv om DIN Forsyning melder klar til sommeren, er det stadig en rigtig god idé at spare på vandet.

- Vores grundvand er ikke en uendelig ressource, så det er generelt en rigtig god idé at overveje sit forbrug. Hvis man gerne vil vande hækken hver aften, kunne man undersøge muligheder for at opsamle regnvand, fortæller Anders Linde.

- Som vandværk tænker vi selvfølgelig både på, hvordan vi får kundernes hverdag til at fungere lige nu, men vi ser også på, hvordan vi kan sikre, at de næste generationer også har godt drikkevand.

Vent venligst...