26-06-2019

Stort regnvandsbassin indviet i Bramming

Omkring 500 mødte op og fejrede det nye grønne åndehul i Bramming, da DIN Forsyning inviterede lokalområdet til indvielse d. 21. juni.

De lokale borgere har løbende været involveret i processen og er kommet med flere konkrete ønsker. Det har resulteret i et regnvands-bassin, der nu står som en fin ny sø med tilhørende stisystem.

På indvielsesdagen var der lidt til hals og gane, og beboerne kunne samtidig høre om søen og funktionerne i et regnvands-reservoir. På dagen var der også åbnet op for en stor lokal pumpestation, så besøgende kunne få et indblik bag kullisen.

I forbindelse med indvielsen er DIN Forsyning og Bramming Ugeavis gået sammen om en konkurrence om at navngive søen. Der kom rigtig mange forslag, som nu kommer til afstemning i ugeavisen.

 

Fakta om bassinet og arbejdet med at separatkloakere i Bramming syd 

Bassinet
- Bassinet forsinker regnvandet, før det løber ud i Terpager Bæk 
- Bassinets areal er ca. 46.000 m2 inkl. de omkringliggende stier og grønne arealer
- Permanent vand i bassinet: 13.500 m3 
- Maks. kapacitet: ca. 39.000 m3 – det svarer til 117.000.000 øl (33 cl) eller 11 olympiske svømmebassiner. 
- Modtager regnvand fra huse og veje fra ca. 100 ha i Bramming.
- De tre tilløb til bassinet er hhv. 1,6 m, 1,2 m og 0,5 m i diameter.
- Vi har kørt ca. 48.000 m3 jord væk for at kunne anlægge bassinet.

Arbejdet er foregået med NIRAS som rådgiver og Benny Andersen A/S som entreprenør. 

 

 

Separatkloakering
Med bassinet kan vi sætte det sidste punktum for vores arbejde med at separatkloakere i Bramming syd og høste gevinsten af arbejdet. 

I Bramming var kloakkerne tidligere fælleskloakker, hvor vandet fra vores toiletter, køkken og bad løb sammen med regnvand i ét rør. Men fælleskloakker kan ikke længere klare de voldsomme regnskyl, vi oplever i stigende grad i disse år.

Den ekstra mængde regnvand fylder rørene op, giver oversvømmelser og presser vores renseanlæg. Med kun ét rør vil vi skulle lukke spildevand opblandet med regnvand ud i søer og åer, når det regner meget, og det får vi ikke ros for hos dyre- og planteliv. 

Når vi separatkloakerer, adskiller vi spildevand og regnvand, så vi kan styre det på hver sin måde. Spildevandet ender på vores renseanlæg, og regnvandet løber i bassinet og videre til bækken. 

Vent venligst...