22-05-2019

Stort regnvandsbassin i Bramming

Vi har længe arbejdet med at adskille regnvand fra spildevand i den sydlige del af Bramming, og vi er nu ved at lægge sidste hånd på arbejdet med et regnvandsbassin på størrelse med 11 olympiske svømmebassiner. Se droneoptagelserne, der viser, hvordan byens nye regnvandsbassin blev til.

I Bramming lægger vi lige nu sidste hånd på et nyt regnvandsbassin. Det nye bassin skal opsamle regnvandet fra ca. 100 hektar boligområder og veje i bydelen, så der ikke opstår oversvømmelser med spildevand til skade for områdets beboere.

Fremover vil der permanent stå omkring 13.500 m3 vand i bassinet. Men når det virkelig regner, har det en maksimal kapacitet på ca. 39.000 m3, hvilket svarer til 117.000.000 øl (33 cl) eller 11 olympiske svømmebassiner.

Ved skybrud kan en stor mængde regnvand blive lagret i bassinet. Det skal forsinke regnvandet, som senere vil løbe ud i Terpager Bæk, når risikoen for oversvømmelse har lagt sig. Det er afgørende for livet i bækken, at vi ikke bare leder en stor mængde regnvand ud på én gang, for det ville være ødelæggende.

Området rundt om bassinet bliver anlagt som et rekreativt grønt område med stier.

Regnvand og spildevand hver for sig
Med det nye regnvandsbassin kan vi afslutte arbejdet med at separatkloakere området i Bramming syd. Førhen havde området fælleskloakker, hvor vandet fra toiletter, køkken og bad løb sammen med regnvand i ét rør. Men det kan give store problemer ved voldsomme regnskyl, hvor kloakkerne løber over.

Ved at adskille områdets spildevand og regnvand, sikrer vi, at spildevandet altid ender på renseanlægget og ikke i haver og kældre eller i vandløb og søer i tilfælde af oversvømmelse. Separatkloakeringen gavner på den måde også fisk og andet dyreliv i området.

Det nye regnvandsbassin er anlagt i samarbejde mellem entreprenør Benny Andersen A/S, NIRAS som rådgiver og DIN Forsyning. Vi forventer at være færdige med anlægsarbejdet omkring 1. juni 2019.

 

Vent venligst...