13-02-2019

Bedre sikkerhed for vand i Varde

Siden maj sidste år har Lerpøt Vandværk i Varde kørt på nedsat kapacitet på grund af defekte sandfiltre. Hen over sommeren har beboerne i Varde derfor måtte spare på vandet, så der var vand nok til alle. I sensommeren godkendte DIN Forsynings bestyrelse en plan for, hvordan vandværket kan aflastes og reparationen påbegyndes. Nu er der etableret en ekstra vandledning under Varde å og fejlfindingen på vandværket er startet.

Læs mere om problemer med vandværket

Ekstra vand til Varde

I efteråret blev der nedgravet en tre km vandledning fra det gamle Forum Vandværk til ledningsnettet i Varde ved Søndermarksvej. Den er gravet ned langs hovedvej 12 og ind ad Søndervangvej. Via ledningen kan DIN Forsyning pumpe vand fra Esbjerg til Varde.

- Overordnet set følger vi planen fra sensommeren systematisk. Vi pumper vand fra Esbjergs ledningsnet til Varde, så vandværket er aflastet og der er vand til alle, fortæller Anders Linde, der er bestyrelsesformand for DIN Forsyning.

- Siden tilkoblingen ved Søndermarksvej har vi kørt op til 40 % af Vardes drikkevand fra Esbjerg i dagtimerne. Det har været nødvendigt for at aflaste vandværket og sikre en stabil vandforsyning under reparationen af filtrene.

Tredje vandledning sikrer forsyningsmængden

I denne uge blev DIN Forsyning færdig med endnu en vigtig brik i yderligere at sikre vandforsyningen i Varde. Her blev en ny hovedvandledning etableret, så der nu løber tre vandrør under jernbanen og Varde å.

- Med det tredje vandrør sikrer vi vores kunder i Varde syd bedre, da det kunne knibe med at levere tryk nok til alle, hvis et af de to eksisterende rør gik i stykker. Derudover kan vi nu også sende mere vand fra Esbjerg til vandværket som nødforsyning. Det giver en større sikkerhed for kunderne i Varde nord, fortæller Anders Linde, der følger projektet tæt.

Den nye vandledning løber fra Gellerupvej, under Varde å, Varde Sommerland, jernbanen og Arnbjerg, før den rammer en ledning ved Lundvej, der går videre til vandværket.

 

OPDATERING 22. FEB

Onsdag d. 20. februar var en lille festdag hos os.

Her blev den afsluttende test af den nyanlagte Esbjerg/Varde-vandledning gennemført. Med denne test har vi nu en sikkerhed for, at vi rent driftsmæssigt kan opretholde vandforsyningen til hele Varde, selvom Lerpøt Vandværk tages helt eller delvist ud af drift.

Hvordan blev testen gennemført?
Testen blev gennemført ved, at der blev skruet ned (og slukket) for udpumpningen af vand fra Lerpøt Vandværk i Varde og op for udpumpningen af vand fra Forum Pumpestation i Esbjerg mod Varde. For at gennemføre testen med et højt vandforbrug i Varde, blev der åbnet for flere brandhaner i den nordlige del af Varde.

Det er rigtig god forsyningssikkerhed og rigtigt godt at gå den kommende sommer i møde med.

Se en lille film om den tredje ledning

Første filter var ok

Siden drikkevand fra Esbjerg begyndte at aflaste Lerpøt Vandværk, har medarbejdere hos DIN Forsyning arbejdet på højtryk for at fejlsøge på vandværket.

- Vi ved ikke præcist, hvor fejlen er opstået, men vi mistænker et af de fem forfiltre. For at vi kunne fortage en fejlsøgning, skulle halvdelen af vandværket sættes ud af drift. Det er det blevet nu, fortæller Anders Linde.

De første par filtre, der er ude af drift i øjeblikket, viste ingen tegn på fysiske defekter. Nu bliver de genopbygget med nyt filtersand, hvilket også vil være en forbedring af vandkvaliteten fra vandværket og driftssikkerheden af filtrene fremover.

- Det er positivt, at vi kan levere drikkevand i de nødvendige mængder til Varde by. Vi følger planen, men fandt desværre ikke en entydig fejl i første hug. Vandmængden i Esbjerg er tilstrækkelig til at kunne støtte Lerpøt vandværk lige nu, men det er kun midlertidigt. Det er ikke en langsigtet løsning, da det i yderste konsekvens ville kunne udfordre forsyningssikkerheden i Esbjerg by, fortæller Anders Linde.

Del siden:
Vent venligst...