09-11-2018

Skattesag giver besparelse på vand og spildevand

Den 8. november faldt der dom i Højesteret i sagen mellem vandbranchen og SKAT. Afgørelsen faldt ud til vandselskabernes fordel, og medfører en mindsket skattebetaling for perioden 2010 og frem. For DIN Forsynings kunder betyder det, at en standardhusstand kan se frem til at spare ca. 200 kr. for vand og spildevand om året. 
 

Læs mere om sagen her: Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet.

 

200 kr. om året lyder måske ikke af meget, men alligevel er det en vigtig sag, som Højesteret i dag har afgjort - også for DIN Forsynings kunder.

- Vandsektorens sejr i sagen betyder, at taksten vil kunne reduceres. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m³ vand vil det betyde en besparelse på cirka 200 kr. om året for vand og spildevand. For en virksomhed med et stort vandforbrug vil afgørelsen få større betydning, siger Kenneth Sørensen, økonomichef i DIN Forsyning.

- Desuden forventer vi, at der vil komme en tilbagebetaling af allerede betalte skatter i vand- og spildevandsselskaberne. Tilbagebetalingen vil enten kunne nedsætte taksten eller bruges til finansiering af investeringer, fortæller Kenneth Sørensen.

SKAT fik medhold i landsretten i januar, og derfor afsatte DIN Forsyning 310 mio. kr. i vand- og spildevandsselskaberne til udskudt skatteforpligtelse. Beløbet var et udtryk for en latent, kommende skat, der skulle regnes med i taksterne og betales af forsyningsselskabets kunder over de næste mange år. Den skatteforpligtigelse kan nu reduceres markant.

Urimelig værdiansættelse
Hos DIN Forsyning er man godt tilfreds med dommen. Tvisten i sagen har været SKATs værdireduktion af anlægsaktiverne med op til 90 % for de berørte selskaber i forbindelse med deres stiftelse i 2010. Og det påvirker selskabernes afskrivningsgrundlag.
 
- Vi var ikke enige i SKATs skattemæssige værdiansættelse, så vi er glade for afgørelsen. Dels var vi uenige i SKATs argumentation for værdireduktion, og dels lå skattebetalingsniveauet milevidt fra de politiske intentioner, der er grundlag for vandsektorloven, siger Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning og fortsætter:

- Sejren til vandbranchen betyder også, at alle vandselskaber får værdiansat deres aktiver ens rent skattemæssigt. Dermed bliver alle vandselskaber behandlet ens, uanset hvornår de er udskilt fra kommunen. Og det harmonerer fint med ligebehandlingsprincippet, siger Anders Linde.

 
DIN Forsyning er nu i gang med at analysere på de præcise følger af Højesterets dom.

 

Del siden:
Vent venligst...