24-10-2018

Nyt pesticid-katalog bygger bl.a. på DIN Forsyning-erfaringer

Pesticidrester i drikkevandet. Øv, det scenarie giver sved på panden, for os der arbejder med drikkevand. For hvad gør man… ja, hvad kan man i det hele taget gøre i den situation… og i hvilken rækkefølge?

Det kan vandbranchen nu finde hjælp til i en ny publikation. DIN Forsyning har i et partnerskab med Region Syddanmark, Læborg Vandværk, Esbjerg og Vejen kommuner samt NIRAS lavet kataloget ’Fund af pesticider i vand fra almene vandværker’ med ideer til, hvordan man kan agere ved pesticidfund. Publikationens primære målgruppe er mindre og mellemstore vandværker.

Katalog bygger på DIN Forsyning-erfaringer  
DIN Forsyning har i høj grad været med til at præge kataloget bl.a. som følge af vores erfaringer med pesticidrester.
Sidste år eksploderede antallet af fund af rester fra ukrudtsmidlet Chloradizon landet over – også hos os. Pesticidrester kom i fokus. Træls. Men det har omvendt medført, at vandbranchen nu har fået et fint værktøj til brug ved pesticidfund i drikkevandet.

- På baggrund af desphenyl-chloradizon-forureningen, der ramte tre af vores vandværker forrige sommer, foreslog vi efterfølgende Region Syddanmark at lave et partnerskabsprojekt – med fokus på fund af pesticidrester, fortæller DIN Forsynings geolog Peter H. Madsen, der har siddet i projektgruppen.

Idékataloget blev til og bygger bl.a. på de erfaringer DIN Forsyning fik fra vores Aike Vandværk, der er med som case. Det samme gælder eksempelvis Læborg Vandværks ’møde’ med en BAM-forurening.

Ansvar overfor mindre værker
Hos DIN Forsyning har vi en beredskabsplan og er ganske gearet til at tackle potentielle pesticidfund.
- Men det betyder ikke, at vi kan og skal være ligeglade med de andre – og især mindre vandværker. I og med vi bl.a. har erfaring med at håndtere pesticidfund, bør den viden komme andre til gode, siger Peter.

Han håber, at kataloget kan medvirke til at forhindre vandværksansvarlige på de mindre værker i at ’gå i sort’ og igangsætte dyre løsninger på forkert grundlag ved pesticidfund i drikkevandet.

Omdrejningspunktet for kataloget er, at en tidlig indsats i forbindelse med pesticidfund giver bedre mulighed for gode løsninger.

Læs publikationen


Fakta om idékataloget

 • Er tænkt som inspiration for kommuner, regioner og rådgivere, der bistår vandværker med løsninger
   
 • er opdelt i tre faser, kaldet konstateringsfasen, undersøgelsesfasen og løsningsfasen, og tager udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra vandværker vedr. håndtering af pesticidforureninger
   
 • viser bl.a. hvilke supplerende prøver, analyser og handlinger, der kan udføres ved fund af pesticidrester i drikkevandet
   
 • Er udarbejdet af Region Syddanmark (projektleder) i partnerskab med NIRAS, DIN Forsyning, Læborg Vandværk, Esbjerg Kommune og Vejen Kommune

   
Del siden:
Vent venligst...