24-09-2018

Ét skridt nærmere en løsning på Strandby Kirkevej

Problemet med vand i kældrene på Strandby Kirkevej kunne ikke løses alene ved at fjerne vejvandet fra spildevandsledningerne i sidegaderne til Strandby Kirkevej og lede det til en regnvandsledning. Faktum er stadig, er der er for meget vand i systemet, når det regner, og derfor er vores fokus nu primært rettet mod udledning af regnvand til spildevandsledningen fra de private grunde i området.

- Det har tidligere været fremhævet i pressen, at et stort antal ejendomme i området har tilladelser til at udlede regnvand i stedet for at nedsive det på egen grund. Vi har gennemgået weblager.dk sammen med Esbjerg Kommune for at få et overblik, og vi kan se, at der er tale om et fåtal af ejendomme, der faktisk har tilladelse, fortæller Henrik Harborg Blicher, der er projektchef i DIN Forsyning.

Niveaumålere giver viden om belastning

- I onsdags satte vi niveaumålere op i syv centrale brønde i området. Målerne giver os data døgnet rundt, som vi kan bruge til at målrette vores indsats yderligere, fordi vi kan se, hvilke områder der er mest belastede i forbindelse med regn, og det er her, vi skal sætte ind. Målerne registrerer også, når der falder regn i små mængder, og det betyder, at vi ikke behøver at vente på næste skybrud for at spore os ind på, hvor belastningen er størst, fortæller Henrik Harborg Blicher.

- Vi skal hjælpes ad om at løse det her, og vi er rigtig glade for det gode samarbejde og det store initiativ, vi møder hos beboerne i området. Vi vil gøre vores for, at det kan fortsætte, så vi sammen kan løse problemet, siger han.

Den langsigtede løsning hedder stadig separatkloakering

Henrik Harborg Blicher understreger desuden, at frakoblingen af regnvand på de enkelte grunde stadig er en midlertidig løsning, der kan afhjælpe problemet her og nu.

- Den permanente, langsigtede løsning hedder fortsat separatkloakering, hvor regnvandet håndteres på egen grund eller tilsluttes en regnvandsledning i vejen. På den måde får vi regnvandet helt væk fra spildevandsledningen. Vi har fået mange henvendelser fra bekymrede kunder i andre dele af vores forsyningsområde, hvor vi skal i gang med at separatkloakere. Vi forklarer dem, at problemstillingen på Strandby Kirkevej er meget specifik, og normalt giver vores arbejde med at adskille regn- og spildevand altså ikke problemer. Så der er ingen grund til bekymring, slutter Henrik Harborg Blicher.

Hvad er der gjort indtil videre

DIN Forsyning og Esbjerg Kommune har indtil videre:

  • Koblet vejvand fra sidegader.
  • Omkoblet eksisterende regn-og spildevandsledning på Godthåbs Allé til den nye regnvandsledning i Strandby Kirkevej.
  • Lavet nye regnvandsriste til vejvandet ved Strandby Kirkevej.
  • Spulet spildevandsledninger for sand.
  • Aftalt en beredskabsplan med beboerne i området. Beredskabsplanen bygger dog på manuelle observationer ved skybrud, som fremover bliver erstattet af niveaumålinger.
  • Gennemgået området for mulige tilladelser til afledning af regnvand til spildevandsledning. 
  • TV-inspiceret hovedledningerne i Strandby Kirkevej.
  • Installeret niveaumålere i syv brønde, som kan vise, hvor problemerne er størst.
  • Tæt dialog med beboere i området, og løbende opdatering af ledningsmodel/beregninger med de nye informationer, der kommer fra området.

Nu skal fokus rettes mod afledning af regnvand fra de private grunde i området.

Del siden:
Vent venligst...