16-08-2018

Vi indfører en ny tarif for varmekunderne

Når vi fra årsskiftet indfører Motivationstariffen, får varmekunderne mulighed for at slippe billigere i varme - men også risiko for at få en merudgift. Det nye tariftiltag, der bliver brugt af mange andre varmeforsyninger i Danmark, forholder sig til kundernes varmevaner.


Hidtil har vi kun afregnet fjernvarmen efter forbrug og fast bidrag. Med Motivationstariffen ind-drager vi også, hvor effektivt den enkelte kunde udnytter varmen i vores fælles fjernvarmesystem. Det kan vi se ud af den årlige, gennemsnitlige returtemperatur på kundens varmemåler, som den nye tarif vil blive beregnet ud fra.


Rabat ved lav returtemperatur
Tariffen skal motivere vores kunder til at udnytte varmesystemet mere optimalt og gøre varme-afregningen mere fair. Motivationstariffen indebærer, at kunden får rabat, hvis han/hun udnytter varmen i fjernvarmevandet effektivt, før det bliver sendt retur til os. Til gengæld får du som kunde en merudgift, hvis fjernvarmen bliver dårligt udnyttet. Kunderne kan desuden ligge i et neutralt område, hvor tariffen ikke får konsekvens for dem.

Når vores kunder sender fjernvarmevandet retur til os, skal det være så koldt som muligt. Jo lavere returtemperatur, jo bedre er fjernvarmevandet blevet afkølet. Det giver bl.a. et mindre varmetab i fjernvarmenettet, hvilket i sidste ende påvirker varmeprisen til gavn for kunderne.

Merudgift til fem procent af varmekunderne
Vi forventer, at Motivationstariffen vil berøre 30-40% af varmekunderne og langt størstedelen af disse vil få en rabat. Omvendt vil ca. fem procent af alle varmekunder forventelig få en merudgift. Vi har i forvejen løbende fokus på og kontakt med kunderne med de omtrent 100 højeste returtemperaturer og vil fremadrettet fastholde denne rådgivende indsats.

Den endelige konsekvens i kroner for kunden kendes først, når varmeårsopgørelsen for 2019 udsendes i februar 2020. Når vores priser på varme for 2019 er vedtaget til december, kan kunderne dog beregne en forventet konsekvens af Motivationstariffen på vores hjemmeside.

Selvom den nye tarif først indføres fra årsskiftet, vil det være en god idé at sætte fokus på sine varmevaner og sit varmeanlæg, allerede når vi til efteråret rammer fyringssæsonen. Det handler bl.a. om at bruge sine radiatorer på den rigtige måde og sikre, at eventuelle fejl på varmeanlægget bliver udbedret.

Mere information i efteråret 2018
Vores kunderne bliver orienteret om det nye tiltag via deres september-aconto-rate. Samtidig har vi lancerer en kampagnehjemmeside om Motivationstariffen, der bl.a. indeholder gode råd til kunderne om, hvad de kan gøre for at opnå en lav returtemperatur. Den finder du her: dinforsyning.dk/tarif

Del siden:
Vent venligst...