15-08-2018

Strandby Kirkevej – problemer med vand i kælderen?

Vi har i forbindelse med de seneste par ugers intense regn fået mange henvendelser fra kunder, der har fået vand i kælderen. Det lader til, at særligt området på og ved Strandby Kirkevej i Esbjerg er hårdt ramt. Vand i kælderen er selvfølgelig noget skidt, og vi kan godt forstå, det giver anledning til store frustrationer og bekymringer.

OPDATERET: Lodsejermøde på Boldesager Skole tirsdag den 28/8 kl. 16.30

Vi holder møde for alle beboere på og omkring Strandby Kirkevej tirsdag den 28/8 kl. 16.30 i den store hal på Boldesager Skole. Her gennemgår vi problemet og mulige løsninger på kort og lang sigt. På mødet deltager Esbjerg Kommune, NIRAS og DIN Forsyning. Vi sender invitationer ud via e-post i den kommende uge (uge 34) og håber på et godt og konstruktivt møde. 

Vi undersøger kloakken – trænger der overfladevand ind?

Vi arbejder i øjeblikket med at forny kloakken i området omkring Strandby Kirkevej, og mange af de kunder, der kontakter os, bor på gader, hvor vi allerede har fornyet kloakken. Derfor har vi set på, om der er sket en fejl, da vi beregnede størrelsen på rørene i området. Dette er dog ikke tilfældet. Vi er nu gået i gang med at undersøge, hvorvidt der trænger uvedkommende overfladevand ind i kloaknettet, eller om der er sket fejlkoblinger, som vi har ikke kunnet tage højde for i planlægningen.

Midlertidig løsning, som giver mere vand på vejen
Derudover vil vi i den kommende tid arbejde på en midlertidig løsning sammen med Esbjerg Kommune, der kan mindske problemet med vand i kældrene i området. Løsningen består i, at vi lukker en række eksisterende vejriste i området og etablerer nye tæt på Strandby Kirkevej. Det betyder, at der vil komme mere vand på vejene i området, når det regner.

Det er vigtigt at understrege, at den midlertidige løsning kan mindske problemet, men vi kan ikke garantere, at det helt vil fjerne risikoen for oversvømmelser fremover. Derfor er det stadig en rigtig god idé at sikre sin kælder.

 

Dit ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelser

Hvis du har en kælder, er det dit eget ansvar at sikre den mod oversvømmelser. Du kan læse mere om ansvarsfordelingen i Teknologisk Instituts udgivelse om kælderoversvømmelser her. Se særligt side 6 – 7.

Vi anbefaler, at du får en autoriseret kloakmester til at installere et højvandslukke på dit spildevandsafløb. Du kan læse mere om vand i kælderen og om højvandslukke her.

Pas på dig selv – vandet i din kælder kan være sundhedsskadeligt
Har du fået vand i kælderen, så pas på dig selv, og undgå at komme i direkte kontakt med vandet. Vandet i din kælder består nemlig af en blanding af spildevand og regnvand, og det kan være sundhedsskadeligt at komme i direkte kontakt med spildevand.

I værste fald kan det gøre dig meget syg, så hvis du efterfølgende får influenzasymptomer, er det vigtigt, at du søger læge. Oplys, at du har været i kontakt med spildevand.

Del siden:
Vent venligst...