22-06-2018

Ny vandledning mellem Esbjerg og Varde

I forbindelse med den udfordrede vandsituation i Varde er der nu hjælp på vej fra Esbjerg. Bestyrelsen for DIN Forsyning besluttede på deres møde mandag, at der skal graves en drikkevandsledning fra Forum Vandværk til hovedledningsnettet i Varde.

- Med den nye drikkevandsledning vil Esbjerg med sine fire vandværker, kunne aflaste Lerpøt Vandværk i en længere periode. Jeg ser det virkelig som et løft til forsyningssikkerheden i byen, siger Anders Linde, der er bestyrelsesformand i DIN Forsyning.

To måneders ventetid

De nye rør er bestilt hos producenten, men der er leveringstid på dem. Den tid bruger vi på at lave aftale med lodsejere, entreprenører og forberede projektet.

- På nuværende tidspunkt er planen, at lige så snart vi får rørene leveret fra uge 26, starter to forskellige entreprenører i hver deres ende. Det ene hold vil starte omkring Forum Vandværk og arbejde sig ind mod Varde via Hovedvej 12, mens det andet hold vil starte i krydset Søndermarksvej/Søndervangvej og arbejde sig ad grusvejen mod Hovedvej 12. Vi regner med de to forbindes i midten af august. Kort tid herefter begynder vi at pumpe vand igennem for at aflaste vandværket på Lerpøtvej, forklarer Anders Linde.

Vandværk skal repareres

Der har i den seneste tid været problemer på Lerpøt Vandværk, der har udfordringer med sandfiltrene og ikke kan køre på fuld kraft. Derfor har DIN Forsyning været ude og bede kunderne om at holde igen med unødigt vandforbrug. Den opfordring bliver opretholdt sommeren over.

- Lige så snart vi har mulighed for det, starter vi på at reparere vandværket. Det skal skilles ad lidt ad gangen, indtil fejlen er fundet og udbedret, siger Anders Linde.

Der sker prioriteringer

Siden DIN Forsyning meldte ud, at vandværket var gået i stykker, har flere kunder undret sig over sårbarheden i vandforsyningen til Varde. Anders Linde forsikrer dog, at det er noget, de i bestyrelsen har været opmærksomme på, men siger samtidig, at de har været nødt til at prioritere:

- Vi har i 2016 set på muligheden for at sammenkoble vores ledningsnet for større forsyningssikkerhed. Vi har et begrænset budget og dengang valgte vi i stedet at prioritere opgaven med at finde et nyt kildefelt i Varde med henblik på at bygge et nyt vandværk.

- Vi valgte at installere et UV-anlæg på Lerpøt Vandværk, som også var en stor post, og en væsentlig sikring af drikkevandskvaliteten i Varde. Der er også gennemført andre renoveringer på vandværket, fortæller Anders Linde.

- Nu er der gået to år, og da arbejdet med at finde et nyt kildefelt vil vare en rum tid endnu, har vi nu truffet beslutningen om at etablere sammenkoblingen af ledningsnettene. Det er dog stadig vigtigt at finde et nyt kildefelt, da Esbjerg ikke har kapacitet til fuldstændig forsyning over en længere periode.

Del siden:
Vent venligst...