15-05-2018

Jesper Frost Rasmussen ny bestyrelsesformand for Dansk Fjernvarme

DIN Forsynings tidligere direktør og nuværende bestyrelsesmedlem Jesper Frost Rasmussen er blevet udpeget som bestyrelsesformand for Dansk Fjernvarme. 

Her kan du læse, hvad Dansk Fjernvarme skriver i en nyhed: 

"Ved Dansk Fjernvarmes årlige generalforsamling, der fandt sted den 18. april, valgte Dansk Fjernvarmes medlemmer en ny bestyrelse med i alt 15 medlemmer. Den nye bestyrelse har nu konstitueret sig og valgt Jesper Frost Rasmussen som ny formand.

Jesper Frost Rasmussen er borgmester i Esbjerg Kommune og repræsenterer i Dansk Fjernvarme forsyningsselskabet Din Forsyning, hvor han sidder i bestyrelsen. Netop Din Forsyning har Jesper Frost Rasmusen været direktør for siden fusionen i 2015 mellem Varde Forsyning og Esbjerg Forsyning. Før fusionen var Jesper Frost Rasmussen direktør i Esbjerg Forsyning.

Siden 2009 har Jesper Frost Rasmussen siddet i Esbjerg Kommunes byråd. Den 1. januar 2014 blev han viceborgmester og ved kommunalvalget i november 2017 borgmester for Esbjerg Kommune, hvormed han stoppede som direktør for Din Forsyning.

Jesper Frost Rasmussen afløser Uffe Bro, der har siddet i Dansk Fjernvarmes bestyrelse i 30 år, heraf 25 som formand. Uffe Bro blev i forbindelse med foreningens generalforsamling udpeget til æresmedlem af Dansk Fjernvarme.

Formandskabet
Bestyrelsen har også valg to næstformænd. Den ene af dem er Lars Therkildsen, direktør i HOFOR, som er valgt i Gruppe I, mens den anden næstformandspost besættes af Lars Goldschmidt, formand hos Bornholm Energi & Forsyning og Fjernvarme Horsens. Han er valgt ind i bestyrelsen via Gruppe II.

Per Sørensen, direktør i Hjørring Fjernvarme og ligeledes valgt i Gruppe II, indtræder også i formandskabet for at sikre en bredere repræsentation af medlemskredsen i bestyrelsens formandskab."

Foto: Dansk Fjernvarme

Del siden:
Vent venligst...