25-04-2018

Vandværk i Ribe får nyt rentvands-beholderanlæg

På DIN Forsynings store grønne areal ved siden af Skindermarken Vandværk i Ribe kommer der i fremtiden til at ligge en bygning med to moderne rentvandsbeholdere. De kan hver rumme 600 m³ vand, og bliver placeret delvist over terræn. Facaden ud mod Nørremarksvej bliver i glas, så forbipasserende kan få indblik i dele af vandbehandlingsprocessen.

Forbedret forsyningssikkerhed
- Skindermarken Vandværk er Ribes eneste vandværk. Men med det nye beholderanlæg afslutter vi en længere renoveringsproces på værket, så det fremadrettet fungerer som to adskilte vandværker under samme tag. Hermed højner vi drikkevandsforsyningssikkerheden i Ribe betragteligt, siger Jørgen Stuber, værkproduktionschef hos DIN Forsyning.

Vandværket gennemgik for få år siden en større renovering af bl.a. beluftning- og proces-anlæggene, hvor det blev opdelt i to separate linjer. De begynder helt ude ved kildefeltet, hvor grundvandet bliver ledt ad hver deres råvandsledning ind på værket.
Men som det er nu, ophører adskillelsen, når vandet er behandlet og bliver samlet i én underjordisk betontank, inden kunderne får adgang til det dejlige drikkevand.

- Med de to nye rentvandsbeholdere får vi gjort op med den samkøring og får fuld adskillelse af de to linjer. Hermed bliver vi endnu mindre sårbare, skulle vi blive udsat for en drikkevandsforurening, fortæller Jørgen Stuber.

Moderne rustfrie beholdere over terræn
Den eksisterende rentvandstank på Skindermarken Vandværk er af beton, fra 1970’erne og bliver ikke længere anset for tidssvarende.

- De senere år har der været øget fokus på vand som en fødevare. Vi er i branchen begyndt at gøre op med tidligere måder at opbevare vand på, som typisk har været i underjordiske betontanke.
I dag foretrækker vi at bruge rustfrie beholdere placeret over terræn i en bygning. På den måde kan vi fremadrettet sikre det rene drikkevand mod indtrængende vand fra jord og grundvand, og beholderne bliver samtidig fuldt inspicerbare, forklarer Jørgen Stuber.


Anlægsarbejdet ved Skindermarken Vandværk bliver indledt i maj og forventes afsluttet april 2019. 

Del siden:
Vent venligst...