01-02-2018

DIN Forsyning støtter vandsektorens anke i skattesag

Østre Landsrets afgørelse d. 16. januar i vandsektorens skattesag mod SKAT rammer også DIN Forsyning. Som følge af dommen har DIN Forsyning i lighed med mange andre vand-selskaber i Danmark udsigt til en øget skattebetaling.
SKAT kan ifølge egne beregninger hente op mod 36 mia. kr. hos de selskaber, der er omfattet af skattesagen. Men det afhænger nu af udfaldet af Højesterets afgørelse, da de implicerede parter på vandsektorsiden har valgt at anke dommen hertil.

Urimelig værdi-ansættelse
Tvisten i sagen er SKATs værdireduktion af anlægsaktiverne med op til 90% for de berørte selskaber i forbindelse med deres stiftelse i 2010. Det påvirker i høj grad selskabernes afskrivningsgrundlag.

- DIN Forsyning er glade for, at vandbranchen prøver principsagerne af ved en højere instans. Det støtter vi op om. Vi er uenige i SKATs skattemæssige værdiansættelse. Skatte-betalingsniveauet ligger milevidt fra de politiske intentioner, der er grundlaget for vandsektor-loven, ligesom vi er uenige i den argumentation, der ligger til grund for SKATs værdireduktion, siger Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning.
 

Standardkunde slipper – måske - billigt
Da skattesagen er anket, er det svært at konkludere på konsekvenser for DIN Forsynings kunder. Får SKAT medhold igen, har DIN Forsyning udsigt til en øget skattebetaling. Sagen vedrører perioden fra 2010 og frem. Fra 2010 – 2016 har DIN Forsynings selskaber i forvejen selvangivet ud fra SKATs reducerede værdiansættelse.

- Det betyder, at der ikke vil komme en større efterregning til kunderne for perioden frem til 2016. Men fremadrettet vil DIN Forsyning forventeligt få en øget skattebetaling, som kunderne kommer til at mærke, siger Kenneth Sørensen, konstitueret adm. direktør for DIN Forsyning og fortsætter:

- Men dog formentlig kun i begrænset omfang. Vurderet ud fra 2016-tal må vi forvente en årlig skattebetaling på ca. 10 mio. kr. de første år. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand vil det betyde en stigning på cirka 200 kr. på den årlige udgift til vand- og spildevand. For en større vandforbrugende virksomhed vil afgørelsen dog få markant større betydning.

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening forventer, at der går cirka to år, før der kommer en domsafsigelse i Højesteret.

Del siden:
Vent venligst...