20-12-2017

Nye symboler på genbrugspladsen

Sortering af affald er en evig kilde til forvirring, men de små symboler på genbrugspladsen er en hjælp til at finde den rigtige container. Nu forsøger vi at gøre det lettere at sortere, ved at skifte symbolerne til det nye nationale piktogramsystem.

Vrenderup får nye skilte
Genbrugspladsen i Vrenderup bliver først med de nye symboler i Varde Kommune. Genbrugspladsens skilte bliver udskiftet med samme type, som kendes fra andre genbrugspladser – men altså med de nye symboler.

- Grundlæggende støtter vi op om tiltag, der skal gøre det lettere at sortere. De nye symboler vil ikke hjælpe dag ét, men når de bliver udbredt nationalt, kan vi meget lettere lave en fælles indsats for at vejlede kunderne, fortæller Svend Clausen, der er affalds- & genbrugschef hos DIN Forsyning.

Skilte får klistermærker
Da der også er et økonomisk hensyn at tage i forbindelse med udrulningen af de nye piktogrammer, sker det ikke på én gang. I forbindelse med renoveringen af genbrugspladserne i Varde og Oksbøl i 2014 kom der her nye skilte op. I Nørre Nebel har de ligeledes fået skiftet skilte inden for de sidste år. Derfor bliver skiltene ikke udskiftet, men de gamle symboler bliver klistret over.

- Hvis det nationale system skal virke, skal vi bakke op, hvor vi kan. Derfor vælger vi også at skifte symbolerne på alle genbrugspladser. Det giver mening, at skiltene og symbolerne er ens, uanset hvilken af vores genbrugspladser man besøger – men det giver også god mening, at symbolerne er ens på tværs af landet.

I løbet af 2018 vil Ølgod Genbrugsplads få skiftet deres gamle skilte ud med de nye og dermed også få de nye piktogrammer.

Alle kan bruge symbolerne
De nye symboler vil dukke op lidt efter lidt. Miljøstationerne har også piktogrammer og det er derfor oplagt også at se på dem. Vi vil tænke ind, hvor muligheden byder sig. Dog ser vi rigtig gerne, at flere gør brug af symbolerne.

- Der kan også være andre i kommunen ønsker at bruge dem. Det kunne fx være virksomheder, der bruger dem hjemme eller på byggepladsen, så de let kan aflevere det sorterede affald på genbrugspladsen. Jo flere, der bruger dem, jo bedre vil det nationale initiativ virke.

Har man lyst til at benytte de nye piktogrammer, kan man kontakte os for en snak om sortering og hjælp til at komme videre.

50 % genanvendelse i 2022
Formålet med de ny nationale symboler er at skabe et system, der ensretter kommunikationen omkring sortering. Dermed understøtter det Regeringens mål om, at Danmark i 2022 genanvender over 50 pct. af husholdningsaffaldet.

- I Varde Kommune er vi et stykke fra den målsætning, men i 2019 kommer den nye affaldsplan, hvor der er fokus på den målsætning, fortæller Svend Clausen.

FAKTA

  • Piktogrammer er simple symboler, der er lette at afkode.
  • De nationale piktogrammer er udviklet af Miljøministeriet, KL og brancheorganisationen Dansk Affaldsforening.
  • Systemet består af 70 piktogrammer, der kan ses på piktogramsystemet.dk
  • Et af målene er at få producenterne til at sætte piktogrammer på produkterne, så man let kan se, hvordan produktet skal afskaffes på genbrugspladsen.
Del siden:
Vent venligst...