06-06-2018

Farvel til en gammel ven

Tusindvis af kunder har gennem de sidste 10 år slået deres adresse op og fundet deres afkøling. Afkølingen giver nemlig et billede af, om varmeanlægget udnytter fjernvarmen effektivt. Er den dårlig, dvs. en lav afkøling, er det spild af energi og penge, hvilket er skidt for os alle, fordi vi brænder energi af - og dermed udleder CO2 - til ingen verdens nytte.

Internt brugte vi også programmet til se at, om der var problemer på fx en hel vej eller et område. Fordi vi brugte den del af programmet, kunne alle logge på siden se fx naboens afkøling. Vi så det som en mulighed for at aktivere vores naturlige konkurrence-gen; ’hvis naboen kan, så kan jeg også’.

Det er den nye persondataforordning er dog ikke enig med os i. Den beskriver, at målerdata også er personfølsomme oplysninger og skal derfor beskyttes. Vi kan ikke argumentere for, at vores behov for at vise data, skulle veje højere end beskyttelsen af det enkelte individs rettigheder. Derfor ville en fortsættelse kræve et konkret samtykke fra hver enkelt kunde. Den opgave har vi valgt ikke at give os i kast med. Derfor har vi fjernet links mv. fra vores hjemmeside.

I stedet vil vi arbejde på en løsning, som begrænser visningen af årsafkølingen til den enkelte kunde. Det kræver dog noget arbejde, inden vi kommer dertil.

Har du brug for at finde din afkøling, kan du selv finde den via visse typer varmemålere. Se hvilke typer data din måler kan vise ved at kigge i manualen. Dem finder du her.

Kan du ikke finde din årsafkøling, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte vores kundecenter.

Vent venligst...