DIN Forsyning underviser på AAU

I efteråret har DIN Forsyning haft en ingeniør udlånt til undervisning på Aalborg Universitet Esbjerg. Anledningen var, at cirka 40 gymnasieelever var i studiepraktik i tre dage for at opleve, hvad det vil sige at gå på ingeniørstudiet på de to diplomuddannelser for hhv. byggeri og anlæg samt kemi og bioteknologi. 

Vi sendte anlægsingeniør Mette Skov Hansen afsted som underviser for at sætte fokus på arbejdet med klimaudfordringen, og hvad det vil sige at arbejde med klimasikring. Til daglig arbejder med Mette med projekter, der bidrager til at forbedre vores håndtering af spildevandet, så vi belaster miljøet mindst muligt. Hun er er uddannet diplomingeniør inden for bygning og anlæg fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

Bunden af et regnvandsbassin
Emnet for undervisningen var regnvandsbassiner, og Mette startede med at give eleverne et indblik i bassinernes bagvedliggende teori. Da det var på plads, blev de unge mennesker taget med ud til et regnvandsbassin, og her handlede det om vedligeholdelse og oprensning. Eleverne fik bl.a. til opgave at undersøge bassinets tilstand og bundforhold. Undervisningen sluttede af med, at alle deltagere skulle lave et lille projekt om regnvandsbassiner.

Hvorfor bruger DIN Forsyning tid på at undervise?
Det er vigtigt, at vi som forsyningsselskab er med til at gøre opmærksom på forsyningssektoren som et spændende sted at arbejde. Vi vil gerne fortælle historien om, at arbejdet med spildevand er en central samfundsmæssig opgave, og det er vigtigt, at der også i fremtiden er dygtige medarbejdere til at løse opgaven. Både af hensyn til vore sundhed og det miljø, der omgiver os. 

 

Mette fortæller eleverne om regnvandsbassiner.

 

Et par af eleverne blev udstyret med waders og skulle ud og undersøge bundforholdene . 

 

Del siden:
Vent venligst...