DIN Forsyning farver fjernvarmevandet grønt - igen

Den 11. december gentager DIN Forsyning forårets tiltag med tilsætning af et grønt farvestof til fjernvarmeledningsnettet i Varde, Esbjerg og Nordby.

Det skal hjælpe vores kunder med at afsløre utætheder i deres varmeinstallation, hvilket også kan medvirke til at forklare et stort vandtab i DIN Forsynings fjernvarmenet.
Er installationen utæt, vil det varme brugsvand fra hane og bruser højest sandsynlig blive farvet grønt.

Ufarligt farvestof
Farvestoffet er godkendt af sundhedsmyndighederne, og det er ikke sundhedsskadeligt at drikke eller bade i det grønne vand.
Ved at hjælpe kunderne med at afsløre utæthederne, kan vi undgå, at de bader i eller indtager fjernvarmevand over længere tid. En defekt varmeinstallation kan også medføre, at der løber brugsvand over i fjernvarmesystemet og så betaler kunderne faktisk for brugsvand, som de ikke har gavn af.

Fast tiltag: Farve-boost to gange årligt
Fjernvarmevandet er stadig svagt grønligt/gulligt efter forårets tiltag, men ikke længere så synligt og virker derfor knap så effektivt til at afsløre utætheder.
Derfor ’booster’ vi farven med en nytilsætning af det grønne farvestof.
Fremover vil farvestoffet blive tilsat to gange om året.

Effektfuld tilsætning
Forårets grønt vand-tiltag afslørede flere hundrede utætte installationer og vi har fået reduceret spædevandstabet med ca. 25 procent i forhold til før tilsætningen.
Som sidegevinst har farvestoffet samtidig øget fjernvarmevand-renheden i ledningsnettet, hvilket påvirker nettes levetid positivt.

Læs mere om ’Grønt vand i hanen’ på vores kampagneside.

 

Del siden:
Vent venligst...