Drikkevand

Tilflytter og drikkevand

Rent vand i hanen

Er du flyttet ind i et af vores distributionsområder for drikkevand kan du glæde dig over rent og friskt vand i hanen. Oplever du problemer med dit vand, skal du starte med at kontakte en autoriseret vvs-installatør, da du selv har ansvaret for vandinstallationerne fra stophanen i indkørslen og helt ind til vandhanen.

 

Aflæs din måler

Det er ikke altid at udflytter husker at opgive målerstanden til os, så for at undgå misforståelser, bedes du indberette din målerstand til os på samme dag, som du får nøglen til dit nye hus. Du finder flytteformularen på vores selvbetjeningsside.

 

Hvad koster det?

Du finder vores priser på drikkevand her. Vi har forskellige priser alt efter, hvilken kommune, du bor i. 

 

Dine og vores forpligtigelser

I vores regulativer for vandforsyningen kan du læse mere om de aftaler, vi har med hinanden, når du er kunde hos os.

Nybygger og drikkevand

Brug en autoriseret vvs-installatør

Bygger du nyt og skal tilsluttes den offentlige vandforsyning, skal en autoriseret vvs-installatør foretage ansøgning. Det skal også være en autoriseret vvs-installatør, der udfører vandinstallationsarbejdet og lægger jordledninger.

Ethvert arbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med NORM FOR VANDINSTALLATIONER DS 439, 3. udgave 2000 incl. senere ændringer & tilføjelser samt leve op til kravene i vores Regulativer for vand.

Alle hoved- og stikledninger i vejareal samt anboringer udfører vi til gengæld.

 

Giv os lidt plads

Snak med din vvs-installatør om kravene for placering af vand- og varmemålere,  så målerne bliver sat et sted, der er til at komme til. Vi oplever desværre gang på gang, at vores målere er svære at komme til.

 

Elektrikeren skal også forbi

Vi stiller krav om, at alle målerinstallationer skal være forberedt til elektroniske vand- og varmemålere. Find vejledningen her.

 

Hvad koster det at blive tilsluttet?

For at blive tilsluttet ledningsnettet, skal der betales tilslutningsbidrag, og det skal betales inden arbejdet igangsættes. Størrelsen på tilslutningsbidraget og alle andre priser finder du her.

Vent venligst...