Selvbetjening

Forstå Motivationstariffen

Pr. 1. januar 2019 er Motivationstariffen trådt i kraft for DIN Forsynings varmekunder. 
 
Tariffen indgår som nyt element i vores beregning af den enkelte kundes samlede udgift til varme. 
 
Vi har hidtil afregnet din varme ud fra forbrug og fast bidrag. Med Motivationstariffen inddrager vi også, hvor effektivt du udnytter varmen i det fælles fjernvarmesystem. Det kan vi se ud af den gennemsnitlige returtemperatur på din varmemåler, som tariffen vil blive beregnet ud fra. Gennemsnittet beregner vi som udgangspunkt på årsbasis og ellers i den pågældende afregningsperiode.

Tariffen skal bl.a. motivere vores kunder til at udnytte varmesystemet mere optimalt.

En fair varmeregning

Motivationstariffen skal også sikre en mere fair varmeafregning. Det gør vi ved at belønne de kunder, der belaster varmesystemet mindst og kunder, der ikke udnytter vores fælles varmesystem godt nok, får en merudgift.
 

Motivationstariffen medfører, at du får:
 

 • Rabat på varmen, hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur under 30 ˚C.
  Det markerer, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig, før det sendes retur til os.
   
 • Merudgift på varmen, hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur over 41 ˚C.
  Det markerer, at du er dårlig til at afkøle fjernvarmevandet i din bolig. Du har en dårlig drift af dit varmeanlæg, og udnytter ikke fjernvarmen godt nok.

Gevinst ved lav returtemperatur

Vi leverer stabil, miljøvenlig fjernvarme til vores kunder.
Når du som kunde afkøler fjernvarmevandet godt, inden det bliver sendt retur til os/varmeværket, kommer det os alle til gode.
 
For dig markerer en lav returtemperatur, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig.
Som følge af Motivationstariffen får du mulighed for at få rabat på din varmeregning.    

​Det giver også gevinst på anden vis.

Når returvandet er kølet godt af, får vi nemlig:
 • ​mindre udgifter til pumpning af vand rundt i ledningsnettet (elektricitet)
 • mindre varmetab i ledningsnettet
 • mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør
 • lavere omkostninger for vores varmeselskab
 • mulighed for større el-produktion på kraftvarmeværkerne
og det er alle faktorer, der giver mulighed for lavere priser for vores kunder. 
 

Hvem vedrører Motivationstariffen?

Motivationstariffen gælder for alle vores varmekunder.

Undtagelse:
- kunder med en varmemåler af typen MULTICAL III er foreløbig undtaget.
På denne måler kan den gennemsnitlige returtemperatur ikke beregnes. Motivationstariffen vil også gælde for disse kunder i takt med, de får udskiftet MULTICAL III-måleren.

Hvad koster tariffen dig?

Din motivationstarif bliver beregnet ud fra din gennemsnitlige returtemperatur, som din varmemåler registrerer.
Jo lavere temperatur, jo bedre.

Vores motivationstarif-model er inddelt i tre returtemperatur-intervaller.
I 2022 således:

Du får rabat <30˚C
Ingen konsekvens: 30 – 41 ˚C
Du får en merudgift >41 ˚C

motivationstariffer
  2019 2020 2021 2022 2023
Du får rabat: <31°C <30°C <30°C <30°C <30°C
Ingen konsekvens: 31-45°C 30-44°C 30-43°C 30-42°C 30-41°C
Du får en merudgift: >45°C >44°C >43°C >42°C >41°C
Du får en merudgift for ekstrem         >51°C
Udregningspunkt: 38°C 37°C 36°C 35°C 35°C


Læs mere om vores Motivationstarif-model.

Beregn din forventede konsekvens af tariffen i vores Tarif-beregner.

Hvordan får du en lav returtemperatur?

Dine varmevaner påvirker din returtemperatur.

Du kan derfor selv gøre noget for at opnå en lav gennemsnitlig returtemperatur på dit varmeanlæg.
Se gode råd til dine varmevaner.

 

Vent venligst...
loading