Find din gennemsnitlige returtemperatur

Din gennemsnitlige returtemperatur kan findes via din varmemåler (undtaget MULTICAL III-måleren).

Hvordan du får kendskab til temperaturen afhænger af, hvilken type måler du har.
På nogle målertyper kan du selv finde tallet - på andre kan du ikke og skal kontakte os.
Tjek din målertype i dit målerskab (det fremgår lige over displayet på måleren) og læs mere under nedenstående målere.

Gns. fremløbstemperatur
Under målertyperne kan du også se, hvordan du får kendskab til din gennemsnitlige fremløbstemperatur, som du skal bruge, hvis du vil benytte vores Tarif-beregner. Den kan beregne din forventede konsekvens af tariffen.

Varmemålere MULTICAL 601 og 602

Billede multical 602

MULTICAL 601 og 602 er stort set ens i brugerfladen. Har du en af disse målere, kan du selv finde din gennemsnitlige returtemperatur.

Hvordan du gør det, forklarer vi i nedenstående vejledning.

Heri kan du også se, hvordan du finder din gennemsnitlige fremløbstemperatur.
 

Vejledning 

Betjening af måler:

Sker via to knapper:

 • Knappen øverst til venstre (pil-symbol) bliver brugt til at trykke dig gennem de forskellige displayvisninger.
   
 • Knappen nedenunder (mappe-symbol) viser historiske visninger og gennemsnitsværdier.

Hvis du trykker dig for langt frem i displayvisninger, kommer du tilbage til start ved at fortsætte dine tryk på pil-knappen frem til: Displayvisning 1, (som er, når der i displayet står E1 over tallet).

 

Find gennemsnitlig fremløbs- og returtemperaturer:
 

 

Gns. fremløbstemperatur

 

Gns. returtemperatur


Startposition:
Displayvisning 1 (som er, når der i displayet står E1 over tallet).


Tryk 3 gange på pil-knap.     
Du står nu på displayvisning 4:
 Aktuel fremløbstemperatur/t1​.

Tryk 1 gang på mappe-knap.
 Du får i displayet vist din aktuelle årlige gns. fremløbstemperatur/t1.


Tryk 4 gange på pil-knap.
Du står nu på displayvisning 5:
  Aktuel returtemperatur/t2.

Tryk 1 gang på mappe-knap.
  Du får i displayet vist din aktuelle årlige gns. returtemperatur/t2.


Bemærk: De aflæste gennemsnitstal er aktuelle gennemsnitstal på henholdsvis fremløbs- og returtemperaturen typisk målt fra årsskiftet/ seneste årsopgørelse.

 


 

 •  


 

Varmemålere MULTICAL 603

Billede multical 603

Har du denne måler, kan du selv finde din gennemsnitlige returtemperatur.

Hvordan du gør det, forklarer vi i nedenstående vejledning.

Heri kan du også se, hvordan du finder din gennemsnitlige fremløbstemperatur.
 

Vejledning 

Betjening af måler:

Sker via tre knapper:

 • Knappen til højre (pil-symbol) bliver brugt til at trykke dig gennem de forskellige displayvisninger.
 • Knappen til venstre (pil-symbol) bliver brugt til at trykke dig tilbage i visningerne.
   
 • Knappen i midten (firkant-symbol) viser historiske visninger og gennemsnitsværdier.

- Hvis du trykker dig for langt frem i displayvisninger, kommer du tilbage til start (Displayvisning 1 af 18. Der står E1 over tallet) ved at trykke på pil-knappen til venstre.

- Hvis du har trykket på 'knappen i midten', kommer du tilbage til de alm. displayvisninger ved at trykke på 'knappen i midten' en gang.

Find gennemsnitlig fremløbs- og returtemperaturer:
 

 

Gns. fremløbstemperatur

 

Gns. returtemperatur


Startposition:
Displayvisning 1 (som er, når der i displayet står E1 over tallet).


Tryk 3 gange på højre pil-knap.     
Du står nu på displayvisning 4:
 Aktuel fremløbstemperatur/t1​.

Tryk 1 gang på firkant-knap (i midten).
 Du får i displayet vist din aktuelle årlige gns. fremløbstemperatur/t1.


Tryk 4 gange på pil-knap.
Du står nu på displayvisning 5:
  Aktuel returtemperatur/t2.

Tryk 1 gang på firkant-knap (i midten).
  Du får i displayet vist din aktuelle årlige gns. returtemperatur/t2.


Bemærk: De aflæste gennemsnitstal er aktuelle gennemsnitstal på henholdsvis fremløbs- og returtemperaturen typisk målt fra årsskiftet/ seneste årsopgørelse.

 


 

 •  


 

Varmemåler MULTICAL 66

Billede Multical 66Har du denne type varmemåler, kan du desværre ikke selv finde din gennemsnitlige returtemperatur på måleren.
Men vi kan hjælpe dig.

Hvis du vil benytte vores Tarif-beregner, der kan beregne din forventede konsekvens af tariffen, skal du også bruge din gennemsnitlige fremløbstemperatur. 

Kontakt os på tlf. 7474 7474 og få oplyst begge temperaturer. 

Varmemåler MULTICAL 801

Billede Multical 801

Har du en MULTICAL 801, kan du selv finde din gennemsnitlige returtemperatur.

Hvordan du gør det, forklarer vi i nedenstående vejledning.

Heri kan du også se, hvordan du finder din gennemsnitlige fremløbstemperatur.

Vejledning 

Betjening af måler:

Sker via to knapper:

 • Knappen øverst til venstre (pil-symbol) bliver brugt til at trykke dig gennem de forskellige displayvisninger.
   
 • Knappen nedenunder (mappe-symbol) viser historiske visninger og gennemsnitsværdier.

Hvis du trykker dig for langt frem i displayvisninger, kommer du tilbage til start ved at fortsætte dine tryk på pil-knappen frem til: Displayvisning 1, (som er, når der i displayet står E1 over tallet).

 

Find gennemsnitlig fremløbs- og returtemperaturer:
 

 

Gns. fremløbstemperatur

 

Gns. returtemperatur


Startposition:
Displayvisning 1 (som er, når der i displayet står E1 over tallet).


Tryk 3 gange på pil-knap.     
Du står nu på displayvisning 4:
 Aktuel fremløbstemperatur/t1​.

Tryk 1 gang på mappe-knap.
 Du får i displayet vist din aktuelle gns. fremløbstemperatur/t1.


Tryk 4 gange på pil-knap.
Du står nu på displayvisning 5:
  Aktuel returtemperatur/t2.

Tryk 1 gang på mappe-knap.
  Du får i displayet vist din aktuelle gns. returtemperatur/t2.


Bemærk: De aflæste gennemsnitstal er aktuelle gennemsnitstal på henholdsvis fremløbs- og returtemperaturen typisk målt fra årsskiftet/ seneste årsopgørelse.

 


 

 •  


 

​Varmemåler MULTICAL III

Billede Multical 3Har du en varmemåler af typen MULTICAL III, er du foreløbig undtaget for Motivationstariffen. På denne måler kan din gennemsnitlige returtemperatur ikke beregnes.

Motivationstariffen vil også gælde for dig, når vi siden hen udskifter denne måler. Vi kontakter dig, når det er aktuelt.

Vent venligst...