Akkrediteret målerlaboratorium

Som vand- og varmekunde skal du selvfølgelig ikke betale for mere vand eller varme, end du bruger. Derfor er der store krav til de målere, som afregner dit vand og varme. Vores målerlaboratorium er certificeret og akkrediteret til at kontrolteste både vand- og varmemålere.

Typegodkendte målere

Alle vand- og varmemålere skal være typegodkendte og verificerede på fabrikken. At en måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og opfylder myndighedernes krav med hensyn til målenøjagtighed. Det er med til sikre, at forbrugerne har en god sikkerhed for, at vand- og varmemåleren måler rigtigt, når den bliver sat op.

Stikprøvekontrol

Vand- og varmeværkerne skal også få foretaget en løbende kontrol af målerne, for at sikre, at målerne ikke kommer til at måle forkert som følge af slitage eller aflejringer. Lovmæssigt er der krav at stikprøvekontrol af målerparken, så den samlede stand af målerne bliver kontrolleret. Er standen ikke tilfredsstillende, skal målerne skiftes.

Test af enkelt måler

Hvis forbrugeren mener, at vand- eller varmemåleren måler forkert, kan vand- eller varmeværket henvende sig til os og bede os om at teste måleren. Hvis målerens nøjagtighed ligger udenfor det acceptable niveau får værket besked og kan tage den videre dialog med forbrugeren.

Del siden:
Vent venligst...