Fremtidens Fjernvarme

DIN Forsyning er i fuld gang med at virkeliggøre fremtidens fjernvarmeproduktion.
Vi etablerer en fleksibel og bæredygtig produktion af fjernvarme, der baserer sig på flere teknologier.
 
Den skal erstatte den kulbaserede varme, vi i dag aftager fra Ørsted/Esbjergværket Blok3.
Fremtiden er fossilfri. Derfor vil vores kommende varmesystem gøre brug af mere klimavenlige kilder;
el, flis, havvand, vind og overskudsvarme.

Det skal sikre, at vi fortsat kan levere stabil og sikker fjernvarme til vores kunder.

Ambitiøs grøn omstilling

DIN Forsyning træder med Fremtidens Fjernvarme-projektet nye stier på Danmarks energikort.

Vi er de første i Danmark, der foretager denne markante omstilling fra kulkraftvarme til en el- og varmeintegrerende løsning. Omstillingen indebærer, at vi vil rulle en kombination af løsninger ud, der ikke tidligere har været etableret her i landet i samme størrelsesorden.

Grønnere fjernvarme
Miljøet vinder på vores løsning, når vi erstatter den kulbaserede fjernvarme med mere klimavenlige energikilder.
En omstilling der således passer godt ind i dagsordenen om FN-verdensmål med markant fokus på klima og CO2-reduktion. Læs mere om vores fremtidige løsninger/anlæg. 


Vores fremtidige fjernvarmeproduktion skal:

 • sikre en stabil varmeforsyning til vores kunder
   
 • give en grønnere fjernvarme med væsentlig reduktion i fossil CO2
   
 • give billigst mulig varmepris for vores kunder. En pris, der samtidig er robust overfor ændringer i markedsvilkår og klimabelastninger
   
 • give os en fremtidig fjernvarmeproduktion i tråd med den overordnede danske politiske dagsorden henimod integration af el- og fjernvarmesystemerne

Hvorfor ny fjernvarmeproduktion?

DIN Forsyning skal finde alternative muligheder for produktion af fjernvarme.

Det skyldes, at en af vores to store varmeleverandører, Ørsted, lukker ned for deres Esbjergværket Blok3. Ca. halvdelen af fjernvarmen, vi sender ud til vores kunder, køber vi hos Ørsted. Den varme bliver produceret på Blok3 sammen med el til nettet.

Nuværende fjernvarmeproduktion
Udover varmen fra Esbjergværket aftager vi i dag varme fra Affaldsforbrændingen Energnist Esbjerg (ca. 49%) og i begrænset omfang (ca. 1%) fra vores egne reservelastcentraler.

Konsekvens for kunder

Fremtidens Fjernvarme-produktion medfører ikke ændringer for dig som kunde, når det gælder varmelevering.  

Du vil fortsat opleve, at vi får din hverdag til at fungere. 
Du skal stadig blot åbne for dine radiatorer/gulvvarme og varmtvandshaner, og så er varmen der.

Bæredygtig varme
Udover varmen i boligen kan du også lune sig ved tanken om, at DIN Forsynings fjernvarme i fremtiden bliver bæredygtig, da vi omstiller en del af varmen fra kulbaseret fjernvarme til mere klimavenlige energikilder til gavn for miljøet. 

Billigst mulig varme
Desuden er vores mål, at den fremtidige fjernvarmeproduktion giver billigst mulig varme til vores kunder. Vores anlægskombination baserer sig på en bred palette af teknologier, så vi får mulighed for at producere varme på en fleksibel måde.
Vi kan derfor med fordel lettere producere ud fra den aktuelle varmeefterspørgsel hos kunderne sammenholdt med vejrforhold og fx skiftende el-priser. Det giver os mulighed for at sikre kunderne en robust varmepris overfor ændringer i klimabelastninger og markedsvilkår (primært vedr. el og flis).

Nye anlæg på Esbjerg Havn

Fremtidens Fjernvarme-produktion vil ske på en række nye anlæg.

DIN Forsyning har med Rambøll og Added Values grundigt analyseret forhold vedr. miljø, teknik og samfundsøkonomi, 
og på den baggrund defineret en løsning bestående af:

 • 50MW havvandsvarmepumpe-anlæg
 • 60MW fliskedel-anlæg baseret på 100% bæredygtig flis
 • 30MW elkedel (Spids- og reservelastanlæg)

  Læs mere om de forskellige løsninger: Anlæg - beskrivelse.


I den samlede fjernvarmeproduktion indgår også i mindre grad:

 • Overskudsvarme fra industri o.lign.
  Vi udnytter varme fra store virksomheder og andre. (Steder hvor det giver økonomisk/ samfundsmæssig mening at udnytte varmen).


Placering
De nye anlæg bliver placeret på havnen i Esbjerg.

Hvad sker - hvornår?

Projekt 'Fremtidens Fjernvarme' er inddelt i to hovedfaser, hvor hver fase rummer flere deletaper. 

Fase 1: vi etablerer produktionsanlæg, der erstatter størstedelen af varmeleverancen, vi i dag køber fra Ørsted/ Esbjergværket.

Fase 2: De første anlæg bliver udbygget over tid, så overskudsvarme og ny teknologi kan udnyttes.


Projektforslag
I takt med at 'Fremtidens Fjernvarme' skrider frem, opdaterer vi løbende med nyt her på hjemmesiden.
Det vil bl.a. være muligt at se projektforslag mm. Se Projektdokumenter.


Tidsplan
Projektet strækker sig over flere år med 'milepæle' undervejs.
Vi forventer at implementere sidste del af projektet i 3. kvartal 2023. Se Tidsplan

Vent venligst...