Priser for DIN Forsyning Vand A/S

Nedenfor finder du priserne for drikkevand i 2020.

 

Forbrugspriser

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms
og statsafgift*

Pr. målt m³ vand op til 30.000 m³

5,30

14,59

Pr. målt m³ vand fra 30.001 m3 til 80.000 m³

4,80

13,96

Pr. målt m³ vand over 80.000 m³

4,30

13,34

*Statsafgiften er i 2020 6,37 kr. pr. m³

 

 

 

 

 

Abonnementsbidrag pr. år

 

 

Q3 2,5 måler

794,00

992,50

Q3 6 måler

1.017,00

1.271,25

Q3 10 måler

1.970,00

2.462,50

Q3 15 måler

6.449,00

8.061,25

Q3 25 måler

6.831,00

8.538,75

Q3 40 måler

7.816,00

9.770,00

Q3 60 måler

10.453,00

13.066,25

Q3 150 måler

14.202,00

17.752,50

Tilslutning - drikkevand

Anlægsbidrag (bymæssig bebyggelse*)

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

15.000,00

18.750,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning:

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

7.500,00

5.000,00

 

9.375,00

6.250,00

 

 

 

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

 

 

40 mm stikledning

18.000,00

22.500,00

50 mm -

25.000,00

31.250,00

63 mm -

40.000,00

50.000,00

90 mm -

75.000,00

93.750,00

110 mm -

110.000,00

137.500,00

160 mm -

150.000,00

187.500,00

225 mm -

200.000,00

250.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Anlægsbidrag (landzone / åbent land*)

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

22.500,00

28.125,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning:

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

11.250,00

7.500,00

 

14.062,50

9.375,00

 

 

 

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

 

 

40 mm stikledning  

27.000,00

33.750,00

50 mm -              

37.500,00

46.875,00

63 mm -                 

60.000,00

75.000,00

90 mm -              

112.500,00

140.625,00

110 mm -              

165.000,00

206.250,00

160 mm -              

225.000,00

281.250,00

225 mm -               

300.000,00

375.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Etablering/afbrydelse

Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i DIN Forsyning Vand A/S.

Etablering af sprinklerstik, afbrydelse af stikledning m.v., kontakt os for pris.

 

Principper for tilslutning:

 • Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i Regulativ for DIN Forsyning Vand A/S.
 • Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.
 • DIN Forsyning Vand A/S udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet og stikledningerne frem til skel.
 • Tilslutningsbidraget skal betales, før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.
 • Som udgangspunkt anbefales det, at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte boligenhed. 
 • Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.
 • Ved væsentlige ændringer til én allerede tilsluttet ejendom, skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.
 • Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der byggemodner), før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.
 • Ved byggemodninger for erhverv skal tilslutningsbidraget først betales af ejendommens ejer, når et tilslutningsprojekt igangsættes til den enkelte ejendom (stikket etableres).

Øvrige ydelser og gebyrer - drikkevand

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler Multical 21, IQ3100 og DIEHL

 

 

Q3 1,6 og Q3 2,5 m³

1.525,00

1.906,25

Q3 4m³

2.395,00

2.993,75

Q3 6,3 m³

2.695,00

3.368,75

Q3 10 m³

3.095,00

3.868,75

Q3 16 m³ 

4.095,00

5.118,75

Q3 25 m³

6.095,00

7.618,75

Q3 40 m³

8.095,00

10.118,75

Erstatningsmåler Multical 62

 

 

Q3 1,6 m³

1.825,00

2.281,25

Q3 2,5 m³

1.850,00

2.312,50

Q3 6,3 m³

3.978,00

4.972,50

Q3 10 m³

4.297,00

5.371,25

Q3 16 m³

5.815,00

7.268,75

Q3 25 m³

7.153,00

8.941,25

Q3 40 m³

8.229,00

10.286,25

 

 

 

Kontrolafprøvning af måler

 

 

For alm. husstand (Q3 2,5 m³)

1.250,00

1.562,50

Andre typer målere

Kontakt os for pris

 

 

 

Replombering efter fjernelse uden anmeldelse

Q3 1,5 – Q3 150 m³

644,80

806,00

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

644,80

806,00

Teknisk vand

Levering af vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand kan, hvor levering er teknisk mulig, ske ved forhandling af specielle priser og vilkår.

 * Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil, som udleveres af DIN Forsyning.

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk - pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang

300,00

Efter regning

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. momsfri

Rykkergebyr på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter med

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af Betalingsaftale

 150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed 

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet forsyningsarten efter lukkebesøg

Efter regning

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

 Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning - Slutafregning af en installation

 150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På aconto rater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura - Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

 • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
 • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
 • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et lukkegebyr.
 • Efter lukning af en forsyningsart kan restancen overgives til SKAT for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. Lukkegebyret er betalt.

 

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

 

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog skal aftalen være indgået, inden restancelukningen er iværksat.

Vent venligst...