Priser for DIN Forsyning Vand A/S

Nedenfor finder du priserne for drikkevand i 2019.

 

Forbrugspriser

 

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms
og statsafgift*

Pr. målt m³ vand op til 30.000 m³

5,20

14,46

Pr. målt m³ vand fra 30.001 m³ til 80.000 m³

4,70

13,84

Pr. målt m³ vand over 80.000 m³

4,20

13,21

*Statsafgiften er i 2019 6,37 kr. pr. m³

 

 

 

 

 

Abonnementsbidrag pr. år

 

 

Qn 2,5 måler

751,00

938,75

Qn 6 måler

961,00

1.201,25

Qn 10 måler

1.863,00

2.328,75

Qn 15 måler

6.099,00

7.623,75

Qn 25 måler

6.459,00

8.073,75

Qn 40 måler

7.391,00

9.238,75

Qn 60 måler

9.884,00

12.355,00

Qn 150 måler

13.429,00

16.786,25

 

Tilslutning - drikkevand

 

Anlægsbidrag (bymæssig bebyggelse*)

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

15.000,00

18.750,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning:

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

7.500,00

5.000,00

 

9.375,00

6.250,00

 

 

 

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

 

 

40 mm stikledning  

18.000,00

22.500,00

50 mm -

25.000,00

31.250,00

63 mm -

40.000,00

50.000,00

90 mm -

75.000,00

93.750,00

110 mm -

110.000,00

137.500,00

160 mm -

150.000,00

187.500,00

225 mm -

200.000,00

250.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

 Anlægsbidrag (landzone / åbent land*)

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.)

22.500,00

28.125,00

Boliger i etageejendom med fælles stikledning:

Pr. boligenhed for de første 10 boliger

Pr. boligenhed udover de første 10 stk.

 

11.250,00

7.500,00

 

14.062,50

9.375,00

 

 

 

Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.

 

 

40 mm stikledning  

27.000,00

33.750,00

50 mm -              

37.500,00

46.875,00

63 mm -                 

60.000,00

75.000,00

90 mm -              

112.500,00

140.625,00

110 mm -              

165.000,00

206.250,00

160 mm -               

225.000,00

281.250,00

225 mm -               

300.000,00

375.000,00

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag

 

Etablering/afbrydelse

Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i ”Regulativ for Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S”.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Etablering af sprinklerstik, afbrydelse af stikledning m.v. Kontakt os for pris

 

Principper for tilslutning:                                                

- Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i ”Regulativ for Esbjerg Vand A/S og Varde Vandforsyning A/S”.

- Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.  

- DIN Forsyning udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet og stikledningerne frem til skel.                             

- Tilslutningsbidraget skal betales før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.          

- Som udgangspunkt anbefales det at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte boligenhed.                                     

- Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.     

- Ved væsentlige ændringer til en allerede tilsluttet ejendom skal der betales den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.                          

- Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der byggemodner) før et byggemodningsprojekt kan igangsættes.                

- Ved byggemodninger for erhverv skal tilslutningsbidraget først betales af ejendommens ejer når et tilslutningsprojekt igangsættes til den enkelte ejendom (stikket etableres).

 

Øvrige ydelser og gebyrer - drikkevand

 

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler Multical 21, IQ3100 og DIEHL

 

 

Qn 1,6 og Qn 2,5 m³

1.525,00

1.906,25

Qn 4m³

2.395,00

2.993,75

Qn 6,3 m³

2.695,00

3.368,75

Qn 10 m³

3.095,00

3.868,75

Qn 16 m³ 

4.095,00

5.118,75

Qn 25 m³

6.095,00

7.618,75

Qn 40 m³

8.095,00

10.118,75

Erstatningsmåler Multical 62

 

 

Qn 1,6 m³

1.825,00

2.281,25

Qn 2,5 m³

1.850,00

2.312,50

Qn 6,3 m³

3.978,00

4.972,50

Qn 10 m³

4.297,00

5.371,25

Qn 16 m³

5.815,00

7.268,75

Qn 25 m³

7.153,00

8.941,25

Qn 40 m³

8.229,00

10.286,25

 

 

 

Kontrolafprøvning af måler

 

 

For alm. husstand (Qn 2,5 m³)

1.250,00

1.562,50

Andre typer målere

Kontakt os for pris.

 

 

 

Replombering efter fjernelse uden anmeldelse

Qn 1,5 – Qn 150 m³

644,80

806,00

Genetablering af 24 v strømforsyning til måler

644,80

806,00

* Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil, som udleveres af DIN Forsyning.

 

Teknisk vand

Levering af vand, der ikke opfylder kravene til drikkevand kan, hvor levering er teknisk mulig, ske ved forhandling af specielle priser og vilkår.

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Samlet prisblad til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner.

Del siden:
Vent venligst...